Protokół zebrania z rodzicami – wzór

17 

Protokół zebrania z rodzicami to dokument, który zawiera informacje o przebiegu spotkania oraz omówionej na nim tematyki. Pismo stanowi przypomnienie ustaleń podjętych podczas zebrania. Protokół powinien być precyzyjny i rzetelny. Musi uwzględniać również wszelkie dyskusje, decyzje i wnioski omówione podczas spotkania. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – sporządziliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór protokołu protokół z zebrania z rodzicami, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje może zawierać protokół zebrania z rodzicami?

Najbardziej obszerny i szczegółowy jest zazwyczaj protokół pierwszego zebrania z rodzicami w nowym roku szkolnym. Dokument powinien zawierać przede wszystkim datę i miejsce spotkania, a także listę rodziców obecnych na zebraniu.

Następnie nauczyciel może uwzględnić – zależnie od sytuacji – omówienie następujących spraw:

 • ocena postępów w nauce,
 • zachowanie uczniów,
 • frekwencja uczniów,
 • informacje o planowanych egzaminach, maturach próbnych,
 • informacje o pracy komitetów organizacyjnych i rad klasowych rodziców, np. przed studniówką,
 • informacje o wpłatach składek na fundusz szkolny,
 • informacje o planowanych spotkaniach, np. przed spotkaniem wigilijnym,
 • przypomnienie o konieczności zmieniania obuwia na klapki/kapcie,
 • informacje o terminie najbliższych ferii,
 • przypomnienie zasad korzystania z telefonów komórkowych w szkole, 
 • przypomnienie o panującym zakazie palenia papierosów czy picia alkoholu na terenie szkoły,
 • informacje o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną z określonego przedmiotu lub oceną naganną z zachowania,
 • przypomnienie dotyczące profilaktyki, czy zasad postępowania w przypadku pandemii grypy i innych chorób zakaźnych.

Jak napisać protokół zebrania z rodzicami?

Protokół ze spotkania z rodzicami w szkole musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, jak:

 • data, miejsce, godzina spotkania,
 • dane osobowe uczestników,
 • omówione tematy,
 • podjęte dyskusje,
 • podjęte decyzje,
 • wnioski.

Dokładna zawartość protokołu jest zależna od okoliczności, czyli tego, co faktycznie będzie omawiane na zebraniu. Nauczyciel, który chce przygotować się do sporządzenia takiego dokumentu, powinien ustalić porządek spotkania i już na początku omówić, jakie tematy zostaną poruszone.

Może również wybrać osobę, która będzie pełniła rolę sekretarza. W trakcie zebrania warto wykonywać notatki, które posłużą później jako materiał do protokołu. 

Czy protokół z zebrania z rodzicami jest obowiązkowy?

Sporządzenie protokołu z zebrania z rodzicami nie jest obowiązkowe, ale stanowi dobrą praktykę. Dzięki protokołom szkoła może dokumentować i przechowywać informacje o podejmowanych decyzjach.

Protokół to także dowód na przekazanie rodzicom istotnych informacji związanych z zagrożeniami, planowanymi egzaminami, wyjazdami, czy z profilaktyką, np. zakażeń chorobami wirusowymi.

Protokół może być przydatny przy rozwiązywaniu ewentualnych sporów lub służyć jako przypomnienie ustaleń podjętych przez rodziców i nauczycieli na zebraniu. Warto pamiętać, że w trakcie spotkania z rodzicami pedagog nie musi przekazywać wszystkich informacji ustnie.

Może uprzednio przesłać odpowiednie dokumenty mailem lub wydrukować je dla rodziców i rozdać w czasie spotkania, co pozwoli skrócić czas zebrania. Fakt przekazania takich dokumentów warto odnotować wtedy w protokole. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół zebrania z rodzicami – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Protokół zebrania z rodzicami - wzór

Aktualizacja: 2023-05-25

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Protokół zebrania z rodzicami wzór
Protokół zebrania z rodzicami - wzór
17