Protokół z zebrania z rodzicami – wzór

17 

Sporządzanie protokołu z zebrania z rodzicami nie jest obowiązkiem prawnym nauczyciela. Stanowi jednak dobrą praktykę ze względu na fakt, że pedagodzy coraz częściej muszą poruszać z rodzicami trudne tematy.

Posiadając dowód w postaci protokołu z zebrania, nauczyciel jest w stanie wykazać, że przekazał opiekunom odpowiednie informacje we właściwym czasie. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinien zawierać protokół z zebrania z rodzicami?

Wzór protokołu z zebrania z rodzicami uwzględnia przede wszystkim podstawowe informacje na temat takiego spotkania, jak data zebrania, jego temat, opis przebiegu rozmów, lista załączników, czy podpis oraz dane protokolanta.

Część opisowa przykładowego protokołu z zebrania z rodzicami może zaś zostać podzielona na takie elementy jak powitanie zebranych, wybór protokolanta, omówienie tematu spotkania, pytania od rodziców, omawianie bieżących spraw, rozmowy indywidualne, pożegnanie.

W temacie spotkania, o którym zasadniczo decyduje nauczyciel, mowa jest najczęściej o obserwacjach i wnioskach z tych obserwacji. Dokładny przebieg spotkania zależny jest jednak od okoliczności, a także od tego, czy jest to pierwsze zebranie z rodzicami, kolejne zebranie, czy ostatnie zebranie przed końcem roku.

Warto pamiętać, że częścią protokołu – nierzadko sporządzaną osobno – jest lista obecności rodziców z ich podpisami.

Jak przygotować się do sporządzenia protokołu z zebrania z rodzicami?

Sporządzanie protokołu z zebrania z rodzicami nie jest prostym zadaniem – w końcu niekiedy dyskusje na temat pracy szkoły potrafią przybrać bardzo żywiołowy charakter. Aby protokolant nadążył z notowaniem, powinien więc dobrze przygotować się do swojej roli: poznać temat spotkania, wydrukować listę rodziców, którzy mogą pojawić się na zebraniu, aby później zebrać jedynie podpisy osób obecnych, a także naszykować wzór protokołu zebrania z rodzicami.

Dla protokolanta na zebranie z rodzicami można przygotować również plan przebiegu spotkania. Posiadając przed sobą takie dokumenty, protokolant jest w stanie skupić się na wypowiedziach uczestników i zapisywać informacje bardziej szczegółowo.

Należy pamiętać jednak, że nie może on oceniać żadnej z wypowiedzi, dlatego w treści protokołu nie powinno pojawiać się zbyt wiele przymiotników. 

Czego nie uwzględniać w protokole zebrania z rodzicami?

Protokół zebrania z rodzicami, a także samo zebranie nie powinno obejmować tak niechętnie przyjmowanej przez rodziców części spotkania, jak publiczne omawianie problemów uczniów z najgorszymi wynikami oraz wyróżnianie – z imienia i nazwiska – uczniów najwybitniejszych.

Taki sposób prowadzenia rozmów z rodzicami budzi bowiem niechęć do kolejnych spotkań i nie ułatwia budowania pozytywnych relacji w społeczności. Poza tym część informacji istotnych dla całej klasy można przekazać także w inny sposób, mianowicie – przesyłając je mailem, czy przygotowując wydruki, które wystarczy później rozdać rodzicom.

Mowa tu o takich informacjach jak plan wycieczki szkolnej, lista składek itd. Warto także przed spotkaniem przekazać rodzicom harmonogram zebrania, aby oni również odpowiednio się do niego przygotowali. 

Tytuł dokumentu: Protokół z zebrania z rodzicami - wzór

Aktualizacja: 2023-05-26

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 143

Protokół z zebrania z rodzicami wzór
Protokół z zebrania z rodzicami - wzór
17