Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne

17 

Stypendium socjalne stanowi formę finansowego wsparcia dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki takiemu wsparciu student powinien być w stanie kontynuować naukę bez konieczności jednoczesnego podejmowania pracy zarobkowej.

Jeśli student ma problemy z pokryciem kosztów związanych ze studiowaniem, może złożyć wniosek o stypendium socjalne. Warunkiem jego otrzymania jest spełnianie kryteriów dochodowych. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

Stypendium socjalne co roku przyznawane jest na podstawie określonych kryteriów dochodowych – dochodu na osobę w rodzinie. Dodatkowymi kryteriami, które mogą być brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są następujące sytuacje rodzinne:

  • wielodzietność,
  • samotne wychowywanie dziecka,
  • utrata pracy,
  • utrata dochodu z powodu choroby i wiele innych. 

Co ważne, aby otrzymać stypendium, wniosek i pozostałe wymagane dokumenty należy złożyć w określonym czasie – zwykle na początku roku akademickiego.

Do wniosku student musi dołączyć dokumenty, które potwierdzają jego trudną sytuację materialną, w tym zaświadczenie lekarskie, decyzję o przyznaniu świadczeń socjalnych, zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy, czy deklaracje podatkowe – zależnie od okoliczności. 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne?

Uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne ma opisywać trudną sytuację materialną studenta w sposób, w jaki nie opisują tej sytuacji ani treść wniosku, ani załączniki. Oznacza to, że uzasadnienie powinno określać, jak trudna sytuacja materialna wpływa na studia i codzienne życie studenta.

W uzasadnieniu uwzględnia się informacje o dochodach, a także okoliczności określające potrzeby rodziny, jej sytuację, problemy. Może to być między innymi choroba, niepełnosprawność, utrata pracy, bycie samotnym rodzicem (okoliczności te mogą dotyczyć zarówno samego studenta, jak i bliskiego członka rodziny).

Uzasadnienie wniosku musi być konkretne, oparte na faktach i dokumentach, które student jest w stanie dołączyć do swojego pisma. Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne może odnosić się do następujących faktów:

  • liczby osób w rodzinie,
  • pracy świadczonej przez rodziców studenta,
  • dochodu na osobę,
  • chorób członków rodziny i wpływu chorób na sytuację materialną – wysokie koszty leczenia,
  • niepełnosprawności i wpływu niepełnosprawności na sytuację rodziny – wysokie koszty rehabilitacji.

W uzasadnieniu student może napisać także, jak problemy finansowe wpływają na jego codzienne życie na uczelni, np. że ma problemy z regulowaniem czynszu za mieszkanie na stancji. Wskazane jest również podkreślenie faktu, że przyznanie stypendium pozwoliłoby studentowi skupić się na nauce i osiągnąć założone cele zawodowe.

Stypendium socjalne z założenia ma pokrywać koszty związane z podjęciem i kontynuowaniem studiów. Często przewiduje ono dodatki, na przykład na pokrycie czynszu za wynajem pokoju, czy na dojazdy do uczelni. Celem przyznania stypendium socjalnego jest poprawa jakości życia studenta, zatem można z powodzeniem odwołać się do tego w uzasadnieniu wniosku. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne

Aktualizacja: 2023-06-14

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne
Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne
17