Przykładowa opinia o dziecku w Żłobku – wzór

17 

Opinia o dziecku w żłobku może być potrzebna między innymi do poradni psychologiczno-pedagogicznej, do MOPS, czy do sądu rodzinnego.

W każdym z tych przypadków na wniosek rodziców placówka powinna taki dokument wydać, ponieważ jej obowiązkiem jest współpracować zarówno z opiekunami dziecka, jak i z wymienionymi organami. Cel sporządzenia opinii ma natomiast znaczący wpływ na to, do jakich kwestii dokument będzie się odnosił. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje zawiera się w przykładowej opinii o dziecku w żłobku?

W żłobkach opieka sprawowana jest nad dziećmi w wieku do 3. lat, zatem opinia o funkcjonowaniu takiego dziecka w placówce nie będzie odnosiła się do poziomu opanowania wiedzy czy umiejętności określonych w podstawie programowej – żłobki realizują autorskie programy nauczania.

Opinia o dziecku w takim wieku może opisywać natomiast:

 • rozwój fizyczny,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój poznawczy,
 • rozwój społeczny,
 • usposobienie dziecka,
 • poziom samodzielności,
 • posiadane umiejętności, 
 • relacje z rówieśnikami,
 • znajomość panujących w placówce zasad i stosowanie się do nich. 

W zależności od tego, w jakim celu nauczyciel sporządza opinię, jej treść może prezentować się zupełnie inaczej. Warto wiedzieć zatem, jakie jest przeznaczenie opinii do poradni, a jakie opinii do sądu czy MOPSu.

Jak napisać opinię o dziecku w żłobku do poradni?

Dziecko w żłobku może przejawiać objawy różnych schorzeń, mających wpływ na jego rozwój fizyczny, psychiczny czy poznawczy. Jednym z takich schorzeń jest chociażby autyzm, który może dać o sobie znać już w wieku niemowlęcym.

Jeśli opinia o dziecku w żłobku jest przeznaczona na potrzeby poradni, która ma objąć takie dziecko swoją opieką, nauczyciel powinien uwzględnić w dokumencie między innymi:

 • rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka,
 • możliwości psychofizyczne dziecka,
 • mocne strony, uzdolnienia, zainteresowania,
 • ograniczenia, trudności, problemy rozwojowe,
 • udzielone dotychczas formy pomocy i ich efekty,
 • wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Opinia nauczyciela o dziecku w żłobku będzie stanowiła podstawę diagnozy i wpłynie na zaplanowane przez poradnię formy pomocy, zatem warto zadbać o to, aby była rzetelna. 

Co należy uwzględnić w przykładowej opinii o dziecku w żłobku do sądu/MOPS?

Zarówno sąd rodzinny, jak i MOPS/GOPS mogą potrzebować opinii o dziecku w żłobku w ramach postępowania dotyczącego całej rodziny dziecka. Jeśli chodzi o ośrodek pomocy społecznej, to taka opinia najczęściej wiąże się z procedurą objęcia rodziny pomocą asystenta.

Natomiast sąd rodzinny może potrzebować opinii o dziecku przy takich sprawach, jak:

 • ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie praw rodzicielskich,
 • zawieszenie praw rodzicielskich,
 • odebranie praw rodzicielskich. 

W treści takiej opinii nauczyciel powinien odnieść się nie tylko do wspomnianych wyżej aspektów rozwoju dziecka, ale również do współpracy z rodzicami oraz sposobu, w jaki realizują oni swoje obowiązki wobec dziecka, między innymi poprzez przygotowywanie go do żłobka, dbanie o czysty i odpowiedni ze względu na pogodę ubiór, zainteresowanie rozwojem i postępami dziecka, czy utrzymywanie kontaktu z nauczycielami. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o dziecku w Żłobku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o dziecku w Żłobku - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 164

Przykładowa opinia o dziecku w Żłobku - wzór
Przykładowa opinia o dziecku w Żłobku - wzór
17