Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej wzór

17 

Przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej jest możliwe zarówno przed rozpoczęciem roku szkolnego, po ogłoszeniu wyników rekrutacji i podziału klas, jak i w trakcie roku szkolnego, jeśli jest to uzasadnione.

Rodzic, który chce przenieść swoje dziecko do innej grupy, musi przygotować w tym celu odpowiednie pismo do dyrektora placówki. Jeśli będzie taka możliwość – grupy mogą liczyć maksymalnie 25 osób – kierujący placówką powinien rozpatrzyć pismo pozytywnie. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak przenieść dziecko do innej grupy przedszkolnej?

Dzieci w przedszkolach dzielone są na grupy w sposób niejednorodny, ale z uwzględnieniem kryteriów określonych w statucie placówki. Pododdziały przedszkolne powinny składać się z dzieci w zbliżonym wieku, ale także o podobnych potrzebach, uzdolnieniach czy zainteresowaniach.

Może okazać się zatem, że dziecko przyjęte początkowo do grupy nieco starszej, zostanie „cofnięte” do grupy młodszych dzieci ze względu na niedostateczne umiejętności z zakresu samoobsługi, czy niejednorodny poziom rozwoju małych uczniów.

Grupy w przedszkolach mogą uwzględniać również podział ze względu na potrzeby kształcenia specjalnego, czyli niepełnosprawność. Dziecko bywa przenoszone z jednego do drugiego pododdziału z inicjatywy dyrektora, np. z powodu braku miejsc. Jednak również rodzic ma prawo złożyć wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy, odpowiednio go przy tym argumentując. 

Jak uzasadnić wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej?

Wniosek o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej zasadniczo składany jest w dwóch przypadkach: przed rozpoczęciem roku, po ogłoszeniu składów grup oraz w trakcie roku szkolnego, z przyczyn które wystąpiły po rozpoczęciu przez dziecko nauki w placówce.

W pierwszym przypadku przeniesienie najczęściej wiąże się z chęcią zapisania uczniów do tej samej grupy. Dyrektor może wyrazić zgodę na takie rozwiązanie, przy czym jedynie w sytuacji, kiedy jest to racjonalnie uzasadnione. Wniosek o umieszczenie dzieci w jednej klasie można argumentować:

  • pokrewieństwem dzieci, 
  • chęcią naprzemiennego przyprowadzania/odbierania dzieci przez rodziców, którzy mieszkają obok siebie, ale daleko od przedszkola (np. na przedmieściach),
  • względami emocjonalnymi – dzieci dobrze się znają, bezpiecznie czują się w swoim towarzystwie. 

Z kolei w przypadku wniosku o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej argumenty, na jakie mogą powołać się rodzice, to między innymi problemy adaptacyjne dziecka, czy chęć objęcia go bardziej specjalistyczną opieką w grupie, na przykład tej, do której przynależą uczniowie z niepełnosprawnościami. 

Wniosek o zmianę grupy, czy wniosek o przeniesienie do innego przedszkola?

Jeśli dyrektor dysponuje wolnymi miejscami w grupie, do której rodzic chce przenieść dziecko, zasadniczo powinien wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. W innych okolicznościach może odrzucić wniosek opiekuna, proponując mu inne wyjścia z sytuacji.

W przypadku, kiedy rodzic mimo wszystko upiera się na przeniesienie, może wziąć pod uwagę także transfer do innego przedszkola. Również w tych okolicznościach powinien przygotować wniosek o przeniesienie do dyrektora szkoły – tym razem tej, do której chce zapisać swoje dziecko. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 138

Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej wzór
Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej wzór
17