Wzór pisma do komendanta policji o przeprowadzenie pogadanki

17 

Pogadanka policjanta w przedszkolu dotyczy najczęściej zasad prawidłowego przechodzenia przez ulicę, czy reagowania na różnego typu sytuacje niebezpieczne. Aby zorganizować taką lekcję dla dzieci, nauczyciel lub dyrektor placówki musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie do komendanta najbliższego posterunku.

Chociaż pismo jest adresowane do takiego podmiotu, to sam komendant nie przeprowadza jednak zajęć z uczniami – oddelegowuje do tego zadania wybranego funkcjonariusza, najczęściej tego z odpowiednim doświadczeniem w danym temacie. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć policyjna pogadanka w przedszkolu?

Pismo do Komendanta Policji o przeprowadzenie pogadanki w przedszkolu musi wskazywać, jaki ma być temat takiego spotkania i rozmowy z małymi uczniami. Wniosek tego typu dotyczy natomiast różnych, często trudnych tematów i jest zależny w głównej mierze od wieku dzieci, z którymi funkcjonariusz ma prowadzić rozmowę.

Kiedy są to uczniowie wyższych klas, pogadanka dotyczy zwykle takich problemów jak przemoc, prześladowanie, nękanie w sieci, narkotyki, alkohol, czy środki odurzające typu dopalacze.

Natomiast w przypadku przedszkolaków tematyka zajęć jest już inna, dostosowana zarówno do poziomu rozwoju uczniów, jak i do problemów, z którymi maluchy mogą mierzyć się na co dzień. W związku z tym pismo z prośbą o pogadankę może dotyczyć:

  • zasad ruchu drogowego (podstaw),
  • zasad poruszania się chodnikiem, ścieżką rowerową, pieszo oraz rowerem/hulajnogą,
  • zasad przechodzenia przez ulicę,
  • zasad reagowania na sytuacje zagrażające życiu, np. pożar, 
  • zasad korzystania z telefonów alarmowych,
  • udzielania pierwszej pomocy (podstaw),
  • zasad reagowania na agresywne zachowanie zwierząt, itd. 

Jak napisać prośbę do Komendanta Policji o przeprowadzenie pogadanki w przedszkolu?

Prośba do Komendanta Policji o przeprowadzenie pogadanki w przedszkolu musi zawierać między innymi dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy, proponowany termin spotkania z dziećmi, temat spotkania, podpis nauczyciela/dyrektora placówki.

Pismo należy zaadresować do Komendanta najbliższego komisariatu. Można zanieść je osobiście lub wysłać pocztą. Co ważne, dokument trzeba złożyć z co najmniej kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Podanie zostanie rozpatrzone przez Komendanta, który przekaże sprawę wybranemu funkcjonariuszowi. Ten z kolei podejmie kontakt z autorem pisma i ustali szczegóły spotkania, w tym przede wszystkim jego dokładny termin – datę i godzinę.

Czy warto zorganizować pogadankę policji w przedszkolu?

Spotkania z policjantem w szkole, czy przedszkolu od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z wyjątkowego charakteru tego typu zajęć. Postać umundurowanego funkcjonariusza policji wzbudza w uczniach zainteresowanie, szacunek, a nierzadko także podziw.

Taka ciekawa osoba, która pojawia się w szkole lub w przedszkolu, łatwiej skupia na sobie uwagę dzieci, a to oznacza również, że jest w stanie skuteczniej zainteresować je informacjami, które ma im do przekazania.

Ponieważ pogadanki policji w przedszkolu dotyczą ważnych problemów, zorganizowanie spotkania z policjantem ma duże znaczenie, jeśli chodzi o świadomość zagrożeń oraz elementarną wiedzę na temat bezpieczeństwa u najmłodszych. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór pisma do komendanta policji o przeprowadzenie pogadanki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór pisma do komendanta policji o przeprowadzenie pogadanki

Aktualizacja: 2023-05-25

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Wzór pisma do komendanta policji o przeprowadzenie pogadanki
Wzór pisma do komendanta policji o przeprowadzenie pogadanki
17