Wniosek o postępowanie dyscyplinarne – karta nauczyciela

17 

Nauczyciel lub dyrektor ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku naruszenia swoich podstawowych obowiązków pracowniczych lub dopuszczenia się czynu, który stanowi uchybienie dla godności wykonywanego przez nich zawodu.

Karta nauczyciela przewiduje cztery rodzaje kar dyscyplinarnych dla pedagogów, w tym całkowite wydalenie z zawodu. Wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela składa dyrektor szkoły do rzecznika dyscyplinarnego, a wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec dyrektora – organ prowadzący szkołę.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy można złożyć wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela?

Wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela jest uzasadniony, jeśli pedagog popełnił przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w art.75 ustawy Karta Nauczyciela.

Wspomniany akt prawny wskazuje, że przesłanką do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego jest uchybienie godności zawodu i obowiązkom, również wyliczonym w treści ustawy.

Najsurowsza kara, jaka grozi nauczycielowi, za tego typu przewinienie to wydalenie z zawodu, czyli utrata uprawnień do bycia nauczycielem. Jeśli zaś chodzi o obowiązki, którym uchybienie, może skutkować karą dyscyplinarną, to wyliczamy wśród nich:

  • realizowanie zadań związanych z podstawowymi funkcjami szkoły, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom,
  • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
  • dążenie do pełni własnego rozwoju,
  • doskonalenie się zawodowo,
  • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

Postępowanie dyscyplinarne może być prowadzone także przeciwko nauczycielowi, który naruszył prawo lub dobro dziecka. W takich okolicznościach dyrektor szkoły ma obowiązek w terminie 14 dni zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego o popełnionym przez pedagoga czynie.

Po złożeniu odpowiedniego pisma wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające, które może zakończyć się wymierzeniem kary dyscyplinarnej. 

Jak wygląda postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela?

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela zostaje wszczęte w chwili złożenia zawiadomienia do rzecznika dyscyplinarnego. Procedura dzieli się na maksymalnie cztery etapy, czyli: postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika, postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną I Instancji, postępowanie dyscyplinarne odwoławcze, prowadzone przez Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną oraz postępowanie przed sądem powszechnym. Cała ta konstrukcja sprawia, że postępowanie może trwać nawet kilka lat.

Czym skutkuje wniosek o postępowanie dyscyplinarne?

W ramach postępowania dyscyplinarnego rzecznik lub komisja dyscyplinarna mają za zadanie ustalić, czy nauczyciel popełnił zarzucany mu czyn. Jeśli zarzuty się potwierdzą, nauczyciel może zostać ukarany:

  • naganą z ostrzeżeniem;
  • zwolnieniem z pracy;
  • zwolnieniem z pracy z zakazem podejmowania zatrudnienia w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat,
  • wydaleniem z zawodu nauczyciela – jest to równoznaczne z zakazem pracy w zawodzie nauczyciela i utratą uprawnień do wykonywania zawodu.

Kary dyscyplinarne nauczycielowi wymierza komisja dyscyplinarna.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o postępowanie dyscyplinarne – karta nauczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek o postępowanie dyscyplinarne - karta nauczyciela

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Wniosek o postępowanie dyscyplinarne - karta nauczyciela
Wniosek o postępowanie dyscyplinarne - karta nauczyciela
17