Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną

17 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje uczniów pomocą z inicjatywy rodziców, dyrektora, nauczyciela, specjalisty lub wychowawcy.

Wniosek wymaga podania podstawy objęcia dziecka opieką poradni, a także uzasadnienia. Można również wskazać w nim proponowane formy pomocy. Pismo jest opiniowane przez dyrektora szkoły.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakiej pomocy udziela uczniom poradnia psychologiczno-pedagogiczna?

Wniosek o objęcie pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznej może dotyczyć zarówno ucznia z problemami edukacyjnymi, rozwojowymi, czy wychowawczymi, jak i ucznia zdolnego.

Poradnia obejmuje swoją opieką między innymi dzieci niepełnosprawne, po traumatycznych przeżyciach, ale też wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami. W ramach pomocy może zorganizować dla ucznia:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
 • warsztaty,
 • konsultacje i porady,
 • zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.

Kiedy sporządza się wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną?

Z wnioskiem o objęcie dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną może wystąpić zarówno rodzic, jak i pracownik szkoły, w tym dyrektor, wychowawca, nauczyciel lub specjalista, np. logopeda. Podstawą objęcia ucznia pomocą jest najczęściej:

 • niepełnosprawność,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne,
 • zaburzenia zachowania/emocji,
 • szczególne uzdolnienia,
 • choroby przewlekłe,
 • sytuacje traumatyczne/kryzysowe,
 • niepowodzenia edukacyjne,
 • trudności adaptacyjne,
 • trudności w uczeniu się,
 • zaniedbania środowiskowe,
 • deficyty kompetencji lub zaburzenia sprawności językowej i inne.

Jak uzasadnić wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno pedagogiczną?

Uzasadnieniem wniosku o objęcie ucznia pomocą psychologiczno pedagogiczną jest diagnoza, czyli rozpoznanie problemów/uzdolnień dziecka na podstawie obserwacji własnych, obserwacji nauczycieli przedmiotowych, specjalistów, pedagoga, psychologa, czy logopedy.

W uzasadnieniu należy opisać mocne strony ucznia oraz jego trudności, ograniczenia, problemy rozwojowe. Wymaga się również, aby uzasadnienie wniosku o pomoc psychologiczno pedagogiczną do poradni opisywało dotychczasową współpracę z rodzicami dziecka i udzieloną dziecku przez szkołę pomoc oraz jej efekty. 

Warto wspomnieć, że wniosek do poradni można złożyć również w celu:

 • odroczenia rozpoczęcia realizowania obowiązku szkolnego,
 • konieczności objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej,
 • chęci spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • chęci uzyskania zaświadczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • chęci zwolnienia dziecka z nauki drugiego języka obcego i wiele innych.

Poradnia może wymagać przy tym przedstawienia dodatkowych dokumentów – poza wnioskiem. Najczęściej są to takie dokumenty, jak opinia ze szkoły (opinia wychowawcy, specjalisty), wyniki poprzednich badań, zeszyty, prace klasowe, zaświadczenia lekarskie i orzeczenia. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną
17