Prośba o wsparcie rzeczowe dla szkoły – wzór

17 

Szkoły mogą uzyskiwać wsparcie rzeczowe i finansowe na podstawie darowizny oraz sponsoringu. Wbrew pozorom nie są to tożsame pojęcia, ponieważ darowizna jest całkowicie bezinteresowna, natomiast sponsoring ma dawać korzyści obu stronom.

Prośbę o wsparcie rzeczowe dla szkoły można skierować do przedsiębiorców, osób prywatnych i władz lokalnych. Zawsze należy również określić jego cel, na przykład organizacja obchodów święta szkoły, organizacja zawodów sportowych itd. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Po co szkole wsparcie rzeczowe?

Prośba o wsparcie rzeczowe dla szkoły może dotyczyć przekazania różnych przedmiotów w zależności od tego, jaką inwestycję placówka planuje podjąć. Wsparcie rzeczowe bywa niezbędne przy organizacji wielu imprez sportowych i kulturalnych, jak zawody, jubileusz, święto szkoły, Dzień Dziecka i tym podobne.

Możliwe jest także uzyskanie wsparcia rzeczowego w związku z remontem lub modernizacją placówki oświatowej. Pismo z prośbą o wsparcie rzeczowe dla szkoły powinno określać cel i zakres pomocy, jakiej potrzebuje jednostka.

Wniosek może wymieniać zatem między innymi takie przedmioty jak żywność na poczęstunek, artykuły piśmiennicze, książki, a nawet laptopy dla uczniów. 

Jak napisać prośbę o wsparcie rzeczowe dla szkoły?

Jak zostało wspomniane, prośba o wsparcie rzeczowe dla szkoły musi wskazywać przede wszystkim cel uzyskania takiego wsparcia oraz jego zakres, czyli czego szkoła potrzebuje i jak planuje to wykorzystać. Poza tym, w treści pisma należy podkreślić także wdzięczność szkoły za udzieloną pomoc.

Ponieważ prośba o wsparcie rzeczowe nie jest prośbą o sponsoring, lecz prośbą o darowiznę, wnioskodawca nie musi wyliczać żadnych korzyści dla adresata. Wdzięczność przedstawicieli szkoły, czy ogółu lokalnej społeczności to jedyne, na co może liczyć darczyńca. 

Czym prośba o wsparcie rzeczowe różni się od prośby o sponsoring?

Szkoła może być finansowana zarówno przez darczyńców, jak i przez sponsorów. Pomoc w formie sponsoringu ma jednak inny charakter niż dobrowolna darowizna. W ramach umowy sponsorskiej zarówno sponsorowany, jak i sponsor czerpią wzajemne korzyści z udzielonej sobie pomocy.

Sponsor wspiera szkołę rzeczowo lub finansowo, a w zamian za to może wykorzystać jej potencjał marketingowy do budowania swojego pozytywnego wizerunku. W prośbie o sponsoring, jak w prośbie o wsparcie rzeczowe, placówka pisze, czego potrzebuje i jak planuje to wykorzystać, jednak w ramach sponsoringu musi również zaproponować sponsorowi coś w zamian za jego pomoc.

Mogą to być takie korzyści, jak publiczne podziękowania, wzmianka o sponsorze w mediach społecznościowych, czy publikacja wizerunku sponsora na terenie szkoły. Zarówno prośba o darowiznę, jak i prośba o sponsoring mogą dotyczyć pomocy finansowej i materialnej.

W obu przypadkach zakres tej pomocy trzeba określić w sposób precyzyjny, wyjaśniając, jak otrzymane wsparcie zostanie wykorzystane. Prośbę o wsparcie rzeczowe lub sponsoring warto kierować do tych podmiotów, które mają za sobą podobną historię sponsoringu/darowizn i są w dobrej kondycji finansowej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prośba o wsparcie rzeczowe dla szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Prośba o wsparcie rzeczowe dla szkoły - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Prośba o wsparcie rzeczowe dla szkoły - wzór
Prośba o wsparcie rzeczowe dla szkoły - wzór
17