Prośba o sponsoring dla szkoły – wzór

17 

Sponsoring jest formą współpracy pomiędzy dwoma podmiotami, które oferują sobie wzajemne korzyści. Sponsor szkoły może sfinansować remont placówki, zakup materiałów edukacyjnych i sprzętów, takich jak komputery, czy rzutniki, a także organizację imprezy kulturalnej, bądź sportowej.

Prośbę o sponsoring dla szkoły można wystosować w stosunku do władz lokalnych, przedsiębiorców, a także osób prywatnych, które dysponują odpowiednimi środkami i chcą wspierać szkołę w jej rozwoju. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Na czym polega sponsoring?

Sponsoring jest umową dwustronną, w ramach której obie strony umowy czerpią wzajemne korzyści. To podstawowa cecha sponsoringu, odróżniająca tę formę finansowania inicjatyw od darowizny.

Jeśli szkoła prosi wybrany podmiot o sponsoring, musi zaoferować sponsorowi w zamian odpowiednie korzyści. Najczęściej wiążą się one z promocją wizerunku sponsora. Może on liczyć między innymi na publiczne podziękowania, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy strony internetowej szkoły.

Na sponsoring najczęściej decydują się różnego rodzaju firmy, fundacje, organizacje pozarządowe, ale również osoby prywatne i przedstawiciele władz lokalnych.

Szkoła powinna skierować prośbę o sponsoring do tych podmiotów, które mają za sobą podobną historię wsparcia placówek oświatowych oraz mogą pochwalić się dobrą kondycją finansową. Pomoc w ramach sponsoringu może przyjmować postać wsparcia rzeczowego lub pieniężnego. 

Po co szkole sponsoring?

Pismo z prośbą o sponsoring szkoła przygotowuje zazwyczaj w celu podjęcia inwestycji związanej z remontem czy modernizacją, ale także po to, aby móc zorganizować wydarzenie o charakterze sportowym lub kulturalnym.

Dofinansowanie może być potrzebne przy organizacji zawodów, konkursu, jubileuszu, a także w celu przeprowadzenia remontu, zakupu nowoczesnego sprzętu, zakupu pomocy naukowych, czy chociażby nowych książek do biblioteki szkolnej.

W ramach sponsoringu szkoła może poprosić zarówno o środki finansowe, jak i o pomoc rzeczową, np. o koszulki dla drużyny piłkarskiej, czy o produkty spożywcze na poczęstunek dla uczestników wydarzenia. W przeciwieństwie do darowizny taka pomoc dla szkoły nie będzie jednak w pełni bezinteresowna.

W zamian za otrzymane środki placówka może zaproponować sponsorowi:

  • zaproszenie do udziału w wydarzeniu jako gość honorowy,
  • publiczne podziękowania w trakcie wydarzenia,
  • podziękowania w formie dyplomu,
  • podziękowania w mediach społecznościowych/na stronie internetowej,
  • publikację wizerunku sponsora (np. reklama firmy) na terenie szkoły.

Jak napisać prośbę o sponsoring?

Prośba o sponsoring musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Poza danymi placówki oświatowej i danymi osoby, do której pismo jest kierowane, dokument powinien uwzględniać w swojej treści także:

  • określenie formy i zakresu oczekiwanej pomocy,
  • określenie celu udzielenia szkole pomocy (sposobu jej wykorzystania),
  • wskazanie korzyści dla sponsora. 

Przygotowując taki dokument, placówka powinna pamiętać o odpowiednim brzmieniu pisma, które musi być rzeczowe i profesjonalne. Prośba o sponsoring ma być też możliwie jak najkrótsza, a przy tym wyczerpująca, jeśli chodzi o zawarte w niej informacje. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prośba o sponsoring dla szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Prośba o sponsoring dla szkoły - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Prośba o sponsoring dla szkoły - wzór
Prośba o sponsoring dla szkoły - wzór
17