Prośba o przepisanie oceny – wzór

17 

Prośba o przepisanie oceny dotyczy studentów, którzy w poprzednich latach studiów – w tym także na innych kierunkach, a nawet na innych uczelniach – realizowali już dany przedmiot i zaliczyli go z oceną pozytywną. Prośbę o przepisanie oceny student kieruje odpowiednio do prodziekana ds. kształcenia lub bezpośrednio do wykładowcy prowadzącego dane zajęcia.

Adresat pisma może być inny w zależności od zasad panujących na danej uczelni. W pierwszej kolejności warto więc skontaktować się z pracownikiem dziekanatu i ustalić tę kwestię, a następnie przystąpić do przygotowania wniosku. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać podanie o przepisanie oceny?

Prośba o przepisanie oceny ma charakter pisma formalnego. Po ustaleniu, do kogo należy je zaadresować, student powinien uwzględnić te dane w treści dokumentu wraz z odpowiednimi tytułami naukowymi adresata – należy uważać, aby nie popełnić w tym zakresie żadnego błędu.

Dokument musi zawierać również dokładne dane osobowe studenta oraz jego dane kontaktowe. Jeśli chodzi o treść prośby o przepisanie oceny, to ta nie jest już szczególnie skomplikowana. Student powinien od razu przejść do rzeczy i wskazać, o jaki przedmiot chodzi.

Następnie musi uzasadnić swoją prośbę, czyli wskazać argumenty przemawiające za przepisaniem oceny. Będzie to między innymi wskazanie, w jakim mieście, na jakiej uczelni oraz w jakim okresie student zaliczył dany przedmiot.

Pod podaniem trzeba jeszcze złożyć swój czytelny podpis. Do wniosku warto dołączyć natomiast na przykład sylabusy odpowiednich przedmiotów i kartę okresowych osiągnięć studenta, czyli dowody, które potwierdzają fakt zaliczenia przedmiotu o określonej tematyce. 

Jakie są zasady przepisywania ocen na studiach?

Zanim student przygotuje prośbę o przepisanie oceny, powinien bardzo dokładnie zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danej uczelni. Każdy uniwersytet może bowiem nieco inaczej podchodzić do tematu przepisywania ocen z różnych przedmiotów.

W regulaminie często przewiduje się możliwość przepisania zaliczenia przedmiotu, jeśli był on realizowany przez studenta na innym kierunku, wydziale lub uczelni na takim samym poziomie kształcenia. Studenci, którzy chcą, aby przepisano im ocenę, muszą pilnować terminów na złożenie odpowiedniego wniosku w tej sprawie – zwykle do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym przedmiot ma być realizowany.

Uczelnia może określać dokładnie, jakie załączniki należy złożyć wraz z takim podaniem oraz jakie są warunki przepisania oceny, np. określona liczba godzin zajęć. Zazwyczaj, jeśli student chce, aby przepisano mu ocenę z kilku przedmiotów, musi uzyskać osobno zgodę każdego z prowadzących. Natomiast suma punktów ECTS za przedmioty, z których przepisano oceny, zwykle nie może przekraczać 15 w całym okresie studiów.

Warto wspomnieć, że prośba o przepisanie oceny na studiach niestacjonarnych z reguły nie skutkuje obniżeniem czesnego za dany semestr. Oceny mają również swoją ważność – zwykle można przepisać je w ciągu 2 lat od momentu zrealizowania przedmiotu. W większości przypadków na uczelniach panuje także zasada, iż na II stopniu studiów nie przepisuje się ocen z przedmiotu, który był realizowany na I stopniu studiów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prośba o przepisanie oceny – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Prośba o przepisanie oceny - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Prośba o przepisanie oceny - wzór
Prośba o przepisanie oceny - wzór
17