Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica – przykład

17 

Szkoły, przedszkola i żłobki mają obowiązek współpracować z rodzicami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Jeśli rodzic kieruje do placówki oświatowej wniosek o wydanie opinii na temat funkcjonowania dziecka w szkole, ta powinna wydać ten dokument niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie danej placówki.

Zazwyczaj opinia przygotowywana jest w terminie 7 dni, a za jej sporządzenie odpowiada wychowawca klasy. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać opinia o uczniu do sądu?

Opinia o uczniu na prośbę rodzica może być potrzebna między innymi do poradni psychologiczno-pedagogicznej, do MOPS, czy właśnie do sądu rodzinnego.

Jeśli pismo jest skierowane do sądu, nauczyciel musi dopilnować uwzglęnienia w nim kilku niezbędnych elementów formalnych, takich jak oznaczenie sądu czy sprawy, której dokument dotyczy.

Opinia o uczniu do sądu powinna zawierać także dane osobowe dziecka, cel sporządzenia dokumentu, informacje na temat rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego dziecka, a także – zależnie od sprawy – informacje o:

 • usposobieniu dziecka,
 • sposobach reagowania,
 • prezentowanych postawach,
 • stosunku do obowiązków szkolnych,
 • stosunku do rówieśników,
 • stosunku do nauczycieli. 

Jeśli opinia ma zostać wykorzystana w sprawie, która dotyczy w głównej mierze rodziców i sprawowania przez nich opieki rodzicielskiej, pismo powinno zawierać także informacje o tym:

 • czy rodzice utrzymują kontakt z placówką,
 • czy rodzice przychodzą na spotkania z nauczycielami,
 • czy rodzice interesują się swoim dzieckiem, jego postępami, problemami w szkole,
 • czy rodzice dbają o czysty, adekwatny ubiór dziecka,
 • czy rodzice dbają o wyposażenie dziecka w przybory, książki,
 • czy rodzice terminowo regulują płatności wobec szkoły,
 • jak dziecko mówi o rodzicach, reaguje na ich widok. 

Wszystkie te informacje pomagają sądom ustalić, który z rodziców powinien sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem, na przykład po rozwodzie, bądź czy władza rodzicielska jednego z rodziców powinna zostać ograniczona.

W jakim celu sporządza się opinię o uczniu do sądu na prośbę rodzica?

Opinia nauczyciela o uczniu do sądu na prośbę rodziców może służyć sprawie prowadzonej przeciwko dziecku np. o wandalizm, ale także sprawie rodzinnej, dotyczącej:

 • ustalenia kontaktów z dziećmi,
 • ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka,
 • ograniczenia, zawieszenia, odebrania, przywrócenia praw rodzicielskich. 

Ponieważ nauczyciel wychowawca, który sporządza dokument, zna zarówno wyniki ucznia, jak i jego charakter, taka opinia może stanowić dla sądu dowód w każdej z tych spraw. Ważne jest jednak, aby dokument ten został sporządzony merytorycznie i szczegółowo.

Nauczyciel odpowiedzialny za wydanie opinii powinien pisać o dziecku zgodnie ze schematem twierdzenie-wyjaśnienie-przykład, powołując się na konkretne sytuacje, czy zachowania ucznia.

Może również skonsultować swoją opinię z innymi pedagogami i specjalistami, na przykład z psychologiem szkolnym. Do dokumentu ma prawo dołączyć też istotne prace dziecka, np. prace pisemne.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica - przykład

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 156

Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica - przykład
Opinia o uczniu do sądu na prośbę rodzica - przykład
17