Opinia o rodzinie do sądu – wzór

17 

Opinia o rodzinie do sądu najczęściej wiąże się ze sprawami rozwodowymi lub dotyczącymi sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Dokument tego typu może przygotować między innymi Ośrodek Pomocy Społecznej, który współpracuje z rodziną, ale także szkoła (jeśli dzieci są w wieku szkolnym), przedszkole, żłobek czy pracodawca jednego z rodziców.

Warto pamiętać, że opinia skierowana do sądu, musi spełniać określone wymogi formalne, tj. zawierać, chociażby oznaczenie sądu i pisma, w którym organ poprosił o przygotowanie opinii.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać opinia o rodzinie do sądu?

Zawartość opinii o rodzinie do sądu będzie różna w zależności od tego, kto zostanie zobowiązany do jej przygotowania. Pismo skierowane do tego organu powinno zawierać między innymi dane osoby przygotowującej dokument, a także podstawowe informacje na temat rodziny, której opinia dotyczy.

Jeśli jest ona sporządzana w odpowiedzi na wezwanie sądu, warto zapoznać się dokładnie z treścią tego żądania i uwzględnić w opinii wszystkie informacje, jakich organ potrzebuje. W przypadku braku takich wytycznych w opinii należy uwzględnić między innymi:

 • informacje o historii rodziny,
 • informacje o sytuacji mieszkaniowej rodziny,
 • informacje o sytuacji finansowej rodziny,
 • informacje o relacjach między członkami rodziny.

Oczywiście, osoba sporządzająca opinię powinna uwzględnić w niej taki zakres informacji, jakim dysponuje. 

W jakim celu sporządza się opinię o rodzinie do sądu?

O wydanie opinii o rodzinie sąd może poprosić między innymi pracowników ośrodka pomocy społecznej, ale również pracowników szkoły, czy pracodawców matki i ojca dziecka.

Zazwyczaj dokument tego typu traktowany jest jako materiał dowodowy w sprawach dotyczących rozwodu, ustalenia stałego miejsca pobytu dzieci, ustalenia kontaktów z dziećmi, zawieszenia, ograniczenia, odebrania czy przywrócenia praw rodzicielskich, a także ustanowienia kuratora i tym podobne.

Opinia o rodzinie ma dostarczać informacji o tym, jak rodzice realizują swoje prawa i obowiązki wynikające z przysługującej im władzy rodzicielskiej.

Każdy ze wspomnianych podmiotów – pracodawca, nauczyciel, pracownik OPS – może określić z własnej perspektywy, czy rodzic należycie sprawuje opiekę nad dzieckiem, czy ma predyspozycje, aby sprawować taką opiekę samodzielnie, a także czy ma ku temu odpowiednie warunki materialne. 

O czym pisać w przykładowej opinii o rodzinie do sądu?

Jeśli sąd wezwie OPS, pracodawcę lub szkołę do sporządzenia opinii o rodzinie, będzie zależało mu na wiedzy dotyczącej między innymi:

 • warunków mieszkaniowych (wielkość mieszkania, czystość, standard),
 • sytuacji finansowej rodziny (czy rodzice pracują, czy są w stanie utrzymać rodzinę),
 • relacji między członkami rodziny (czy rodzice są razem, czy pozostają w separacji nieformalnej).

Nauczyciel, który sporządza opinię o rodzinie do sądu, może ocenić to, jak rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem poprzez odpowiedzi na takie pytania jak:

 • który z rodziców przyprowadza i odbiera dziecko, 
 • który z rodziców utrzymuje kontakt z placówką,
 • czy dziecko przychodzi do szkoły czyste i zadbane,
 • czy rodzice terminowo regulują opłaty za szkołę, wyżywienie, ubezpieczenie. 

Z kolei pracodawca może wypowiedzieć się na temat predyspozycji rodzica, jego usposobienia, stosunku do obowiązków służbowych, a także relacji ze współpracownikami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o rodzinie do sądu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o rodzinie do sądu - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 133

Opinia o rodzinie do sądu - wzór
Opinia o rodzinie do sądu - wzór
17