Odwołanie od oceny pracy nauczyciela – wzór

17 

Ustaleniem oceny pracy nauczyciela zajmuje się dyrektor szkoły. Procedura może zostać wszczęta z inicjatywy kierującego placówką lub na wniosek, np. rady rodziców. Ocenę pracy ustala się w ciągu maksymalnie 3 miesięcy, w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Po przedstawieniu pedagogowi ustalonej oceny pracy nauczyciel może wnieść od niej odwołanie. W terminie 14 dni powinien przygotować odpowiednie pismo, skierowane do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Pismo to nauczyciel wnosi za pośrednictwem dyrektora.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak wygląda procedura ustalenia oceny pracy nauczyciela?

Ocenę pracy nauczyciela ustala się nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Z inicjatywą w tej sprawie może wystąpić między innymi dyrektor, sam nauczyciel, czy rada rodziców. Czas na ustalenie oceny to nie więcej niż 3 miesiące.

W tym okresie dyrektor, który zajmuje się ustaleniem oceny, powinien zaczerpnąć opinii rady rodziców na temat nauczyciela. Ocena ustalana jest na podstawie kryteriów podstawowych i dodatkowych – wybranych przez dyrektora i nauczyciela (po jednym). Kryteria oceny pracy określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Ocena dyrektora musi zawierać uzasadnienie.

Nauczyciel zapoznaje się z projektem oceny pracy przed zakończeniem całej procedury. Przy tej czynności może towarzyszyć mu przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej. Pedagog ma też prawo zgłosić uwagi do projektu oceny pracy na piśmie w ciągu 5 dni roboczych. 

Jak wygląda odwołanie od oceny pracy nauczyciela?

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela pedagog może wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu ustalonej oceny. Pismo należy kierować do organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny, za pośrednictwem dyrektora.

Wniesione odwołanie jest przekazywane do kuratorium oświaty w terminie 5 dni. Dyrektor dołącza do pisma własne odniesienie się do zarzutów nauczyciela. Następnie odwołanie rozpatruje zespół oceniający, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Jego ocena pracy ustalona dla nauczyciela jest ostateczna.

Jak napisać odwołanie od oceny pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i kończy się podsumowaniem w postaci stwierdzenia uogólniającego, np. ocena dobra. Jeśli nauczyciel chce odwołać się od oceny, musi odnieść się do uzasadnienia przygotowanego przez dyrektora, czyli do poziomu spełnienia kryteriów wyliczonych w ustawie.

Kryteria te dotyczą między innymi poprawności metodycznej i merytorycznej prowadzonych zajęć, przestrzegania praw dziecka i praw ucznia, wspierania uczniów w ich rozwoju, współpracy na rodzicami, czy indywidualizowania pracy z uczniem.

Jeżeli pedagog uważa, że spełnia te kryteria na wyższym poziomie, niż ocenił do dyrektor, powinien odnieść się do każdego z nich i przedstawić swój punkt widzenia. Warto pamiętać, że odwołanie musi być rzeczowe i oparte na faktach. Nie należy używać w nim zatem argumentów, których nie da się poprzeć dowodami. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od oceny pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 132

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - wzór
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela - wzór
17