Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum wzór

17 

Pensum to liczba godzin pracy nauczyciela. W przypadku zmiany pensum, czyli zmiany w zakresie godzin pracy – względem ustaleń zawartych w umowie – dyrektor szkoły powinien poinformować o swoim zamiarze nauczyciela za pomocą odpowiedniego pisma.

Podobne zasady dotyczą także innych pracowników, którym pracodawca chce zmniejszyć wymiar czasu pracy. Z reguły, zmiany warunków zatrudnienia wprowadza się za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem, ponieważ modyfikacje te pociągają za sobą także zmiany w zakresie wynagrodzenia za pracę.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

W jakim terminie należy przekazać informację dla nauczyciela o zmianie pensum?

Zmiana pensum może dotyczyć zwiększenia liczby godzin pracy lub zmniejszenia liczby godzin pracy. Jeśli zmiana jest negatywna – dyrektor chce obniżyć wymiar czasu pracownika – musi poinformować o tym pedagoga w terminie do 31. maja danego roku (tego, w którym pensum ma ulec obniżeniu).

Z kolei w przypadku pozytywnej zmiany, czyli podwyższenia pensum, termin ten nie obowiązuje. Zmiany można prowadzić w dowolnym momencie za porozumieniem stron. 

W jaki sposób wprowadza się zmianę pensum nauczyciela?

Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum jest konieczna, ponieważ zmiana godzin pracy to zmiana warunków zatrudnienia. Takich modyfikacji pracodawca nie może wprowadzać natomiast całkowicie samowolnie.

Jeśli planowane zmiany są pozytywne, strony wprowadzają je na mocy porozumienia i aneksu do umowy. Natomiast w przypadku zmian negatywnych, obniżenie pensum wprowadzane jest za pomocą wypowiedzenia zmieniającego.

Takie same zasady dotyczą innych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, zmiana warunków zatrudnienia wymaga modyfikacji obowiązującej umowy poprzez jej aneksowanie lub rozwiązanie i zawarcie nowego kontraktu. 

Zgoda nauczyciela na zmianę warunków zatrudnienia

Podstawą zatrudnienia nauczyciela może być zarówno umowa, jak i akt mianowania. Oba dokumenty zawierają informacje dotyczące między innymi nazwy zajmowanego stanowiska oraz warunków pracy i płacy.

Umowę z nauczycielem zawsze zawiera się na piśmie, a każda zmiana warunków zatrudnienia pedagoga wymaga zachowania formy pisemnej. Ponieważ stosunek pracy powstaje na bazie zgodnych oświadczeń woli dotyczących warunków zatrudnienia, również zmiana tych warunków wymaga zgody obu stron – nawet wtedy, kiedy jest ona obiektywnie pozytywna dla pracownika.

Jedynie w przypadku uzupełniania etatu w innej szkole na tym samym stanowisku zgoda nauczyciela nie jest wymagana. Jeżeli jednak uzupełnianie etatu nie wiąże się z pracą na tym samym stanowisku, nauczyciel ma prawo odmówić wyrażenia zgody na taką zmianę. 

Czy dyrektor może dowolnie zmieniać pensum nauczyciela?

Dyrektor może zmniejszyć liczbę godzin pracy nauczyciela, ale nie do poziomu niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiana planu nauczania, która sprawia, że dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze godzin jest niemożliwe. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 130

Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum wzór
Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum wzór
17