Aneks do świadectwa maturalnego – wzór

17 

Świadectwo maturalne prezentuje wyniki egzaminu maturalnego. Jeśli absolwent szkoły średniej decyduje się ponownie przystąpić do jednego z egzaminów lub zdać egzamin z dodatkowego przedmiotu, powinien otrzymać aneks do świadectwa maturalnego, na którym będzie widniał wynik dodatkowego/poprawionego egzaminu.

Aneks jest dokumentem uzupełniającym. Zawiera szczegółowe wyniki egzaminów, do których dana osoba podchodziła w innym terminie.

Dokument może być niezbędny w procedurze rekrutacji na studia, do niektórych szkół policealnych, a także w procesie ubiegania się o stypendium. Aneks maturalny wręcza się w tym samym terminie, co świadectwa dojrzałości dla uczniów podchodzących do egzaminu po raz pierwszy.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Informacje o dokumencie

Kto potrzebuje aneksu do świadectwa maturalnego?

Aneks do świadectwa maturalnego nie jest wydawany automatycznie, lecz na wniosek osoby zainteresowanej. Może otrzymać go absolwent szkoły średniej, który ponownie podszedł do egzaminów. Taka sytuacja może mieć miejsce w dwóch przypadkach: w przypadku poprawy egzaminu lub uzupełnienia matury.

Jeśli uczeń nie zdał w pierwszym terminie lub chce poprawić swój wynik, może przystąpić do matury ponownie i otrzymać aneks z wyższym wynikiem. Dodatkowe przedmioty na maturze zdają natomiast przede wszystkim te osoby, które zmieniły swoje plany dotyczące studiowania.

W ramach procedury rekrutacji na studia wymaga się bowiem zaliczenia egzaminów z konkretnych przedmiotów. Jeśli student zda maturę z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, uzyskuje większą liczbę punktów w ramach rekrutacji.

W przypadku chęci zmiany kierunku kształcenia zawsze można zatem ponownie podejść do egzaminów maturalnych zadeklarować chęć zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów i z uzyskanym wynikiem przystąpić do rekrutacji na wybrane studia.

Jak wygląda aneks maturalny?

Aneks do świadectwa dojrzałości musi zawierać przede wszystkim informacje o wynikach egzaminów zdanych przez absolwenta. Określa się na nim nazwę przedmiotu, rodzaj egzaminu (rozszerzony, podstawowy) oraz wynik wyrażony procentowo.

Poza tym aneks może uwzględniać też dodatkowe informacje dotyczące konkursów, czy olimpiad przedmiotowych, w których absolwent brał udział i zajął wysokie miejsce. Dokument musi odnosić się do oryginalnego świadectwa maturalnego.

Powinien zawierać wszystkie dane osobowe absolwenta, datę wydania oraz oznaczenie pierwotnego świadectwa (numer, data). Aneksowi również nadaje się własny numer pozwalający na identyfikację dokumentu.

Jakie znaczenie ma aneks maturalny?

Aneks maturalny często porównuje się do samego świadectwa maturalnego. Główną różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest brak szczegółowych informacji w świadectwie dojrzałości.

Świadectwo potwierdza fakt zdania egzaminów maturalnych, a aneks przedstawia dokładne informacje nie tylko o egzaminach, ale również o wynikach konkursów i olimpiad, o praktykach, kursach, projektach naukowych.

Aneks daje pełniejszy obraz zaangażowania ucznia, dzięki czemu ułatwia mu dostanie się na wymarzone studia. Bywa przydatny także w procesie ubiegania się o stypendium, ponieważ pozwala uzyskać dodatkowe punkty. Aneks potwierdza umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie absolwenta, podczas gdy świadectwo informuje jedynie o zdaniu matury. 

Tytuł dokumentu: Aneks do świadectwa maturalnego - wzór

Aktualizacja: 2023-07-21

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Aneks do świadectwa maturalnego - wzór
Aneks do świadectwa maturalnego - wzór
17