Wzór umowy kupna sprzedaży nakładów

18 

Z umową kupna sprzedaży nakładów mogą mieć do czynienia między innymi strony umowy najmu czy dzierżawy. Umowa zawiera roszczenie pieniężne wobec właściciela nieruchomości lub rzeczy, dotyczące zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych.

Aby dokument skutecznie zabezpieczał interesy obu stron, najlepiej jest przygotować go w oparciu o sprawdzony wzór. Wzór umowy kupna sprzedaży nakładów można wydrukować i wypełnić lub wypełnić przed wydrukowaniem i złożyć na nim odręczny podpis. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Umowa kupna sprzedaży nakładów zawiera w swojej treści roszczenie pieniężne wobec właściciela rzeczy ruchomej, bądź nieruchomości.

Dotyczy ono kosztów inwestycyjnych, jakie druga strona poniosła na przykład w związku z remontem rzeczy wynajmowanej czy dzierżawionej. Umowa nie przenosi prawa własności, lecz jedynie pomaga stronom rozliczyć się z takich środków (nakładów).

W umowie tego typu uwzględnia się podobne elementy, jak ma to miejsce w przypadku innych umów kupna-sprzedaży. Są to między innymi dane stron, dane przedmiotu, którego dotyczą nakłady, a także określenie ceny nakładów i sposobu płatności.

Z punktu widzenia kupującego istotne będzie zawarcie w umowie oświadczenia sprzedającego nakłady, w którym potwierdza on, że ustalona suma wyczerpuje jego roszczenia w całości. Dzięki temu dokument będzie zabezpieczał kupującego przed dodatkowymi roszczeniami w przyszłości. 

Umowę kupna sprzedaży podpisuje sprzedający i kupujący. Dokument powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy kupna sprzedaży nakładów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy kupna sprzedaży nakładów

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 130

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-nakladow
Wzór umowy kupna sprzedaży nakładów
18