Wzór umowy dzierżawy gruntu

17 

Umowa dzierżawy najczęściej dotyczy nieruchomości, w tym gruntów rolnych, ponieważ jej charakterystyczną cechą jest umożliwienie dzierżawcy pobierania pożytków z dzierżawionego przedmiotu umowy.

Dzierżawa gruntu to popularne rozwiązanie, jednak umowę, która reguluje prawa i obowiązki stron takiego stosunku prawnego warto przygotować w oparciu o sprawdzony, profesjonalny wzór, który skutecznie zabezpiecza interesy obu stron. Pobierz gotowy do wypełnienia wzór umowy dzierżawy gruntu, aby udokumentować ustalenia pomiędzy dzierżawcą a wydzierżawiającym. 

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Dzierżawa polega na tym, że wydzierżawiający zezwala dzierżawcy na korzystanie z danej rzeczy i pobieranie z niej pożytków. Najczęściej, umowa dzierżawy dotyczy zatem nieruchomości, w tym gruntów rolnych, które dzierżawca może uprawiać, a następnie sprzedawać uzyskane płody.

Dzierżawa nie prowadzi do przeniesienia prawa własności. Umowę dzierżawy zawiera się na czas określony lub nieokreślony.

Za prawo do użytkowania przedmiotu dzierżawy i pobieranie z niego pożytków dzierżawca płaci wydzierżawiającemu czynsz w ustalonej wysokości. Z tego względu bardzo ważne jest udokumentowanie tych ustaleń w formie pisemnej. 

Umowa dzierżawy gruntu powinna wskazywać dane stron, przedmiot umowy, czas trwania umowy, wysokość czynszu wraz z terminem płatności, a także prawa i obowiązki stron, warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy i ewentualne ograniczenia w zakresie korzystania z nieruchomości, np. zakaz udostępniania gruntu osobie trzeciej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy dzierżawy gruntu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy dzierżawy gruntu

Aktualizacja: 2023-06-17

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

wzor-umowy-dzierzawy-gruntu
Wzór umowy dzierżawy gruntu
17