Rezygnacja ze studiów PP – wzór

17 

PP, czyli Politechnika Poznańska, to państwowa uczelnia o profilu technicznym, na którą co roku aplikują tysiące absolwentów. Część z nich staje jednak również przed decyzją o rezygnacji z dalszego kształcenia.

Aby wypisać się z uczelni, trzeba złożyć odpowiednie pismo w tej sprawie do dziekana swojego wydziału. Można dokonać tego w każdym czasie. Nie warto natomiast czekać, aż uczelnia sama wydali studenta, ponieważ jest to długotrwała procedura, która może wiązać się z kosztami. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Dlaczego należy zrezygnować ze studiów PP na piśmie?

Politechnika Poznańska może wydalić studenta, kiedy ten łamie zapisy regulaminu i nie wypełnia swoich obowiązków. Mowa tu o takim postępowaniu jak niezaliczenie sesji, nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego, niezłożenie pracy dyplomowej w terminie, czy nieuregulowanie opłaty za czesne.

Zanim jednak władze uczelni wykreślą studenta z listy, może minąć sporo czasu, co wiąże się między innymi z przeprowadzaniem postępowania wyjaśniającego. W związku z tym student będzie nadal traktowany jak członek społeczności akademickiej, a to oznacza również, że uczelnia będzie naliczała mu opłaty za czesne (o ile jego studia są płatne).

Jeśli student chce uniknąć takich kosztów, powinien sam zrezygnować z dalszej nauki na PP. Pismo warto złożyć także w przypadku kierunków nieodpłatnych.

Pozwoli to bowiem odzyskać dokumenty z uczelni, zapisać się na inny kierunek lub do innej szkoły wyższej, a także uniknąć otrzymywania telefonów lub korespondencji z uczelni, np. przypomnień o konieczności uregulowania opłaty za czesne. 

Jak zrezygnować ze studiów PP?

Rezygnacja ze studiów PP wymaga przygotowania pisemnego oświadczenia woli, które adresuje się do dziekana wydziału. Pismo musi zawierać dane osobowe studenta i datę rezygnacji. Natomiast uzasadnienie decyzji podjętej przez studenta nie jest konieczne, choć może mieć znaczenie w przypadku, kiedy ten będzie chciał wrócić na tę samą uczelnię w przyszłości.

Jako powód rezygnacji można podać zatem:

  • długotrwały wyjazd zagraniczny,
  • zmianę planów życiowych,
  • chęć zmiany kierunku kształcenia/uczelni,
  • zmianę miejsca zamieszkania,
  • chęć podjęcia pracy, itd.

Jakie skutki ma złożenie rezygnacji ze studiów PP?

Rezygnacja z dalszej nauki na Politechnice Poznańskiej nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, jeśli student składa ją w odpowiednim czasie. W przypadku studiów dziennych po złożeniu rezygnacji należy jedynie zwrócić w dziekanacie otrzymaną legitymację oraz podbitą kartę obiegową.

Natomiast w przypadku studiów zaocznych trzeba jeszcze rozliczyć się z uczelnią. Jeśli student opłacił czesne z góry, ma prawo do zwrotu nadpłaconych środków proporcjonalnie do części niewykorzystanych zajęć.

Dotyczy to również opłaty za wpis warunkowy. Rezygnacja nie może wiązać się natomiast z żadną karą umowną, gdyż jest to niezgodne z przepisami. Po skutecznym wykreśleniu studenta z listy powinien on odzyskać swoje dokumenty, dzięki czemu będzie mógł zapisać się na inny wybrany kierunek lub na inną uczelnię.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rezygnacja ze studiów PP – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Rezygnacja ze studiów PP - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Rezygnacja ze studiów PP - wzór
Rezygnacja ze studiów PP - wzór
17