Porozumienie mediacyjne WZÓR

17 

Porozumienie mediacyjne zawierane jest w wyniku rozmów prowadzonych przez strony przed bezstronnym mediatorem. Pismo określa się także mianem ugody, która kończy spór i opisuje warunki ustalone w trakcie mediacji.

Do przygotowania porozumienia warto wykorzystać sprawdzony wzór porozumienia mediacyjnego, opracowany zgodnie z przepisami, wolny od braków czy błędów formalnych. Pismo wystarczy pobrać, wypełnić i wydrukować. Należy pamiętać, że na dokumencie podpisują się wszyscy uczestnicy mediacji.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Mediacje stanowią formę polubownego rozwiązania sporu. Uczestniczą w nich skonfliktowane strony oraz bezstronny, profesjonalny mediator. W wyniku prowadzonych przed nim rozmów zawierana jest ugoda czy umowa mediacyjna, tak zwane porozumienie mediacyjne.

Dokument określa, w jaki sposób strony zdecydowały się rozwiązać konflikt tak, aby rozwiązanie to było korzystne dla każdej ze stron. 

Umowa mediacyjna musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak dane stron, dane mediatora, określenie przedmiotu ugody i zawartych postanowień, a także oświadczenia stron o wyczerpaniu wszelkich roszczeń wynikających z konfliktu oraz oświadczenie, że postanowienia ugody są zrozumiałe dla każdej ze stron. 

Podpisana, prawidłowo sporządzona ugoda mediacyjna może zostać zatwierdzona przez sąd. Dzięki temu dokument będzie w stanie zastąpić prawomocny wyrok sądowy. Aby tak się stało, konieczne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie ugody mediacyjnej. Jeśli porozumienie podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdzi je poprzez nadanie mu klauzuli wykonalności.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Porozumienie mediacyjne WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Porozumienie mediacyjne WZÓR

Aktualizacja: 2023-06-01

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

porozumienie-mediacyjne-wzor-pdf-doc-przyklad
Porozumienie mediacyjne WZÓR
17