Wzór umowy spółki cywilnej – wzór

17 

Umowa spółki cywilnej to umowa pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Stroną takiej umowy może być osoba prawna, czyli inna spółka lub osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą.

Do przygotowania umowy najlepiej jest wykorzystać sprawdzony, fachowo opracowany wzór umowy spółki cywilnej. Dokument uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne i jest prosty do wypełnienia przed lub po wydrukowaniu. Umowa nie musi przyjmować formy aktu notarialnego. 

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Umowa spółki cywilnej to umowa zawarta przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze, na przykład osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Należy wiedzieć, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Jej funkcjonowanie regulują przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu spółek handlowych. 

Podmiotami prawa w spółce cywilnej są jej wspólnicy. To oni odpowiadają za zobowiązania, które zaciągają na własny rachunek i to oni dysponują majątkiem spółki, który jest ich współwłasnością. Za zobowiązania spółki odpowiadają zaś solidarnie całym swoim prywatnym majątkiem i majątkiem spółki..

W umowie spółki muszą pojawić się określone elementy formalne. Umowa powinna zawierać zasady współpracy między wspólnikami, obowiązujące w ramach działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Poza tym, dokument powinien zawierać datę zawarcia, dane wspólników, określenie celu, który spółka ma realizować, a także nazwę i siedzibę spółki, okres jej funkcjonowania, rodzaj i wartość wkładów wniesionych przez wspólników, zasady podziału zysków oraz uprawnienia wspólników w zakresie reprezentacji i prowadzenia spraw spółki.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy spółki cywilnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy spółki cywilnej - wzór

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

wzor-umowy-spolki-cywilnej-wzor
Wzór umowy spółki cywilnej - wzór
17