Wzór umowy kupna sprzedaży zboża – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Umowa kupna sprzedaży zboża może być umową na dostawę jednorazową lub cykliczną. Sporządzenie jej na piśmie jest wymagane przez przepisy, które mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie płodami rolnymi.

Obie strony takiej umowy powinny być więc w równym stopniu chronione przez jej zapisy, o co dba gotowy do wypełnienia wzór umowy kupna sprzedaży zboża. Wystarczy pobrać go, wypełnić i wydrukować w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – postanowiliśmy przygotować spełniający wszystkie formalne wymagania wzór umowy. Aby uzyskać do niej dostęp, kliknij poniższy przycisk:

Opis
Opinie (1)
Informacje o dokumencie

Sporządzenie umowy kupna sprzedaży zboża w formie pisemnej jest obowiązkowe na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Dokument powinien zostać sporządzony i podpisany przed dostawą płodów rolnych. 

W umowie kupna sprzedaży zboża należy określić cenę sprzedaży, ilość płodów rolnych oraz ich jakość. Dokument musi zawierać również podstawowe informacje na temat transakcji, w tym dane stron, termin i sposób płatności, termin i formę dostawy, sposób odbioru płodów rolnych czy okres obowiązywania umowy.

Strony mogą uwzględnić w kontrakcie także kary umowne naliczane za nieterminową dostawę.

Umowa kupna sprzedaży zboża może dotyczyć dostawy jednorazowej lub cyklicznej. Jeśli zaś chodzi o cenę zboża, to ta może być niezmienna lub obliczana na podstawie różnych czynników określonych w umowie, w tym na podstawie wskaźników rynku, które odzwierciedlają zmiany warunków na rynku produktów rolnych. 

1 opinia dla Wzór umowy kupna sprzedaży zboża – wzór

  1. Łukasz Konopka

    bardzo dobry wzór, nie mam zastrzeżeń…

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy kupna sprzedaży zboża - wzór

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 137

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-zboza-wzor
Wzór umowy kupna sprzedaży zboża - wzór
17