Wzór umowy kupna sprzedaży maszyny budowlanej – wzór

17 

Umowa kupna sprzedaży maszyny budowlanej nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Do jej przygotowania można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy kupna sprzedaży maszyny budowlanej, który uwzględnia takie elementy jak dane stron, oznaczenie przedmiotu umowy czy cenę sprzedaży.

Pismo jest gotowe do wypełnienia od razu po pobraniu. Wystarczy zatem wydrukować je i uzupełnić odręcznie lub uzupełnić i wydrukować jedynie do podpisu. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – postanowiliśmy przygotować spełniający wszystkie formalne wymagania wzór umowy. Aby uzyskać do niej dostęp, kliknij poniższy przycisk:

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kupno i sprzedaż maszyny budowlanej powinny zostać udokumentowane w sposób, który skutecznie zabezpiecza interesy obu stron. W przypadku zakupu maszyny od osoby fizycznej, konieczne będzie sporządzenie umowy kupna sprzedaży w zwykłej formie pisemnej. 

Umowa kupna sprzedaży maszyny budowlanej potwierdza, że jej dotychczasowy właściciel przeniósł prawa własności rzeczy na nabywcę. Należy określić w niej zatem dane stron: kupującego i sprzedającego, a także przedmiot umowy i cenę sprzedaży.

Umowa zawiera zwykle również termin i sposób płatności oraz termin i sposób wydania rzeczy kupującemu. Warto zawrzeć w niej dokładny opis przedmiotu umowy, ponieważ sprzedający odpowiada za jego ukryte wady prawne i fizyczne.

Jeśli maszyna budowlana jest ubezpieczona, również należy uwzględnić taką informację w umowie, a następnie zgłosić fakt jej zbycia Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. 

Dokument sprzedaży maszyny budowlanej pozwala stronom dochodzić swoich praw. Zabezpiecza przede wszystkim interes kupującego, który na tej podstawie może zgłaszać ewentualne reklamacje z tytułu rękojmi.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy kupna sprzedaży maszyny budowlanej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy kupna sprzedaży maszyny budowlanej - wzór

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-maszyny-budowlanej-wzor
Wzór umowy kupna sprzedaży maszyny budowlanej - wzór
17