Zakroczymski: Krajowa Rada Sądownictwa - najbardziej apolityczny organ tego typu w Europie

Analiza Stanisława Zakroczymskiego dotycząca prawnoustrojowego uwarunkowania działania tej kluczowej instytucji państwa prawa oraz jego rodowodu, “Archiwum Osiatyńskiego”, luty 2018.

"Krajowa Rada Sądownictwa to dziwna instytucja. Choć została obdarzona bardzo potężną władzą przez samą Konstytucję, to latami mówiono o niej najwyżej na specjalistycznych stronach gazet branżowych. Nie ma chyba innego centralnego organu państwa, który byłby równie „niewidoczny” dla opinii publicznej. Głośno o Radzie zrobiło się dopiero teraz, kiedy kończy swój żywot w dotychczasowym, niezależnym kształcie. Dlatego warto podsumować 28 lat funkcjonowania niezależnej Rady. Aby w przyszłości wiedzieć, co odbudowywać i jakich błędów uniknąć."

Więcej: https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/krs-byla-najbardziej-apolitycznym-organem-strzegacym-niezawislosci-sedziow/

Stanisław Zakroczymski