Analiza dla Akademickiego Komitetu Protestacyjnego nt. Ustawy 2.0

Niniejsza Analiza powstała pro publico bono na zamówienie Akademickiego Komitetu Protestacyjnego i może być wykorzystywana dla celów publicznych. Ma na celu prześledzenie zmian, jakie wprowadziła Ustawa 2.0 w odniesieniu do regulacji statutowej oraz roli senatów w życiu uczelni, w szczególności ich uprawnień uchwałodawczych.

Autorami analizy są Kamila Ferenc i Stanisław Zakroczymski.

Zachęcamy do lektury: https://www.dropbox.com/s/97emdt7w7taiil6/PdP_analiza%20dla%20AKP_21.09.2018.pdf?dl=0

Kamila Ferenc