PUBLIKACJE:

Analiza dla Akademickiego Komitetu Protestacyjnego nt. Ustawy 2.0

Niniejsza Analiza powstała pro publico bono na zamówienie Akademickiego Komitetu Protestacyjnego i może być wykorzystywana dla celów publicznych. Ma na celu prześledzenie zmian, jakie wprowadziła Ustawa 2.0 w odniesieniu do regulacji statutowej oraz roli senatów w życiu uczelni, w szczególności ich uprawnień uchwałodawczych. Autorami analizy są Kamila Ferenc i Stanisław Zakroczymski. Zachęcamy do lektury: https://www.dropbox.com/s/97emdt7w7taiil6/PdP_analiza%20dla%20AKP_21.09.2018.pdf?dl=0

Prawa wyborcze osób w kryzysie bezdomności - analiza

Praktyka organów władzy publicznej wskazuje na liczne problemy osób w kryzysie bezdomności przy uzyskaniu wpisu do rejestru wyborców. Niniejsza analiza stawia sobie za cel ukazanie źródeł problemu, a także przedstawienie propozycji jego rozwiązania. Autorka stawiają tezę, iż źródłem bezprawnego ograniczania praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych jest niezgodna z Konstytucją RP, z zasadami wykładni językowej i wykładni funkcjonalnej, biurokratyczna interpretacja istniejących przepisów. Jednocześnie przedstawiają możliwe rozwiązania problemu poprzez alternatywną wykładnię przepisów, a także propozycje w zakresie ich nowelizacji. https://www.dropbox.com/s/w9llrkhpu61hoja/Czy%20osoby%20w%20kryzysie%20bezdomno%C5%9Bci%20maj%C4%85%20prawa%20wyborcze%20-%20analiza%20prawna%2029.08.2018.pdf?dl=0 Analiza prawna autorstwa Beaty Siemieniako, powstała we współpracy ze Stanisławem Zakroczymskim. 29.08.2018

Ferenc dla Gazety Wyborczej o aspektach prawnych in vitro

Kamila Ferenc pisze o postawie samorządów wobec finansowania procedury in vitro oraz najpoważniejszych mankamentach obecnej ustawy o leczeniu niepłodności, a także dokonuje analizy prawnoporównawczej dotyczącej zabiegów wspomaganej prokreacji. Analiza do przeczytania tutaj:

#Polecamy: “Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu” dr Joanny Kusiak

Serdecznie polecamy książkę autorstwa dr Joanny Kusiak - socjolożki, badaczki miast w King’s College Uniwersytetu Cambridge. Książka daje bardzo ciekawe spojrzenie na mechanizmy prawne i “ciąg techonologiczny” - pojęcie zapożyczone od prof. Ewy Łętowskiej - rządzący przez lata procesem reprywatyzacji. Redakcję merytoryczną nad rozdziałem trzecim książki wykonała nasza prawniczka Beata Siemieniako - z tego względu wyjątkowo umieszczamy książkę w dziale “Publikacje”. Książka ukazała się w tym roku nakładem Wydawnictwa Bęc Zmiana, a premiera miała miejsce 8 maja 2018 roku w barzeStudio. Gośćmi spotkania była Artur Celiński, ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast, Jarosław Trybuś, historyk sztuki, krytyk architektury i wicedyrektor Muzeum Warszawy, oraz Beata Siemieniako, zaś spotkanie prowadziła Bogna Świątkowska. Nagranie ze spotkania można obejrzeć tutaj: https://www.facebook.com/FundacjaBecZmiana/videos/10155597286658543/?hc_location=ufi

Ferenc: Klauzula sumienia a prawa reprodukcyjne

Analiza Kamili Ferenc dla portalu chcemybycrodzicami.pl Ostatnimi czasy do mediów przedostaje się coraz więcej doniesień o odmowach wykonania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z powołaniem się na klauzulę sumienia. Klauzulę sumienia, wyrażoną wprost lub nie („nie, bo nie”, „ja takich rzeczy nie robię”, „to zły adres”). Czymże jest ta osławiona klauzula sumienia? Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty[1] jest to prawo lekarza do powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z wyjątkiem przypadków, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W praktyce oznacza to, że lekarz nie mógłby np. odmówić wykonania zabiegu aborcji w przypadku, gdy brak jej natychmiastowego wykonania zagrażałby życiu kobiety w ciąży. Gdy jednak brak takiego bezpośredniego zagrożenia, pacjentka po odmowie lekarza zostaje z problemem sama – lekarz nie udzielił jej świadczenia i często nie wie, gdzie pójść. Sytuacja jest tym trudniejsza, odkąd dnia 7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok[2], stwierdzający, że obowiązek lekarza powołującego się na klauzulę sumienia do wskazania realnej możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym jest niekonstytucyjny. Jednocześnie w tym samym wyroku stwierdził, że tego typu zadanie powinno ciążyć na jakimś podmiocie publicznoprawnym, by zapewnić pacjentom dostęp do informacji i świadczenia zdrowotnego[3]. Niestety do tej pory żaden z uprawnionych podmiotów nie rozpoczął prac legislacyjnych, by taki podmiot wyłonić. http://www.chcemybycrodzicami.pl/klauzula-sumienia-a-prawa-reprodukcyjne/

Ferenc o prawie pracy w kontekście ciąży

"Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Ochrona ta kończy się wraz z końcem urlopu macierzyńskiego, ale zwolnienie pracownicy po powrocie do pracy tylko dlatego, że urodziła dziecko może być uznane za dyskryminację i jako takie zostać zakwestionowane przez sąd pracy." Analiza Kamili Ferenc dla portalu plodnosc.pl https://plodnosc.pl/boje-sie-ze-18-najwiekszych-lekow-kobiet-w-ciazy-rozwiej-wszystkie-swoje-obawy/9/#5TWVmYcHu6StIATG.99

Siemieniako: Co się dzieje z nieruchomościami "zwracanymi" przez Komisję Weryfikacyjną?

Analiza Beaty Siemieniako na zamówienie "OKO.Press", z października 2017 roku. "Prawnicy spierają się, jaki skutek mają decyzje wydawane przez Komisję Weryfikacyjną – sprzeczne komunikaty płyną zarówno od członków Komisji, z warszawskiego Ratusza, jak i od prawników, którzy zajmują się reprywatyzacją. Z jednej strony nie ma bowiem wątpliwości, że Komisja jest nieznanym dotąd w porządku prawym organem o nadzwyczajnych kompetencjach. Z drugiej – nie ma też wątpliwości, że kluczową rolę w decydowaniu o dalszych losach kamienic, którymi zajęła się Komisja, odegrają sądy. Prawniczka Beata Siemieniako* analizuje na prośbę OKO.press co czeka teraz lokatorów kamienic, które decyzją Komisji Weryfikacyjnej mają być odebrane nowym właścicielom i zwrócone do zasobów miasta. Komisja, a przed nią także prokuratura, uznała, że w przypadkach tych reprywatyzacji doszło do złamania prawa. Radość lokatorów nękanych przez nowych właścicieli była ogromna. Ale co będzie się z nimi działo teraz? Czy rzeczywiście mogą spać spokojnie?" Cały tekst: https://oko.press/patryk-kamienice-wracaja-miasta-a-lokatorzy-moga-spac-spokojnie-ani-jedno-ani-drugie-sie-dzieje/

Zakroczymski o dekomunizacji Sądu Najwyższego

Analiza Stanisława Zakroczymskiego dotycząca udziału SN w procesie lustracji, dekomunizacji i rozliczeń z orzecznictwem czasu PRL a także problemu “uwikłania” sędziów SN w orzecznictwo w tamtym okresie, “Archiwum Osiatyńskiego”, listopad 2017. "Jednym z najczęstszych zarzutów, jakie PiS kieruje wobec sądownictwa, a zwłaszcza wobec Sądu Najwyższego, jest to, że jest on „skamieliną postkomuny”. To nieprawda, choć prawdą jest, że proces rozliczenia się z poprzedniego ustroju nie przebiegał w SN bez zakłóceń i nie został przeprowadzony do końca."

Zakroczymski: Krajowa Rada Sądownictwa - najbardziej apolityczny organ tego typu w Europie

Analiza Stanisława Zakroczymskiego dotycząca prawnoustrojowego uwarunkowania działania tej kluczowej instytucji państwa prawa oraz jego rodowodu, “Archiwum Osiatyńskiego”, luty 2018. "Krajowa Rada Sądownictwa to dziwna instytucja. Choć została obdarzona bardzo potężną władzą przez samą Konstytucję, to latami mówiono o niej najwyżej na specjalistycznych stronach gazet branżowych. Nie ma chyba innego centralnego organu państwa, który byłby równie „niewidoczny” dla opinii publicznej. Głośno o Radzie zrobiło się dopiero teraz, kiedy kończy swój żywot w dotychczasowym, niezależnym kształcie. Dlatego warto podsumować 28 lat funkcjonowania niezależnej Rady. Aby w przyszłości wiedzieć, co odbudowywać i jakich błędów uniknąć." Więcej: https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/krs-byla-najbardziej-apolitycznym-organem-strzegacym-niezawislosci-sedziow/

Siemieniako: Książka “Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu”

Serdecznie polecamy lekturę książki naszej prawniczki Beaty Siemieniako “Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu” o trwającym obecnie procesie reprywatyzacji, jego aspektach prawnych i sytuacji lokatorów, którzy stali się największymi pokrzywdzonymi tego procesu, wyd. Krytyka Polityczna, listopad 2017. M.in. za książkę autorka została uhonorowana nominacją do tytułu Superbohaterki 2017 - nagrody przyznawanej corocznie przez tygodnik "Wysokie Obcasy" oraz wyróżniona w konkursie Prawnik Pro Bono 2018 organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/reprywatyzujac-polske-beata-siemieniako-451?search_query=siemieniako&results=4#.Wplknx3OXMw

Zakroczymski: "Między prawem a sprawiedliwością" - wywiad z prof. Strzemboszem

“Między prawem i sprawiedliwością”, wywiad-rzeka z Adamem Strzemboszem autorstwa Stanisława Zakroczymskiego, poruszający kluczowe zagadnienia dotyczące historii prawa PRL i III RP, “Więź”, 2017;