Ferenc w TVN24 o projekcie dyrektywy unijnej ws. zmian w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego

Nasza prawniczka Kamila Ferenc omawiała w programie "Wstajesz i wiesz" projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz zmiany, które mogą z niej wyniknąc dla polskiego prawa pracy.

Kamila Ferenc