Ferenc o nowym projekcie Ordo Iuris w Tok.fm

Przedmiotem rozmowy w programie Jakuba Janiszewskiego był nowy projekt Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw w celu zapewnienia gwarancji przestrzegania prawa do sprzeciwu sumienia. Prawniczka komentowała pomysł rozszerzenia prawa do sprzeciwu sumienia, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. K 12/14 oraz konieczności zrównoważenia wolności sumienia i prawa do ochrony zdrowia.

Audycja do wysłuchania: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Prawo-do-sprzeciwu-sumienia-nowy-projekt-ustawy-przygotowany-przez-Ordo-Iuris/62821

Kamila Ferenc