MEDIA O NAS:

Ferenc w Stacji Warszawa o postępowaniu w przypadku odmowy świadczenia zdrowotnego

Kamila Ferenc w materiale dla Gazety Wyborczej omawia prawa pacjentów i kroki prawne, jakie można podjąć w przypadku odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Rozmowa z red. Aleksandrą Sobczak do obejrzenia tutaj:

Ferenc w TVN24 o projekcie dyrektywy unijnej ws. zmian w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego

Nasza prawniczka Kamila Ferenc omawiała w programie "Wstajesz i wiesz" projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz zmiany, które mogą z niej wyniknąc dla polskiego prawa pracy.

Ferenc w TVN24 o zmianach w dostępności antykoncepcji awaryjnej

Nasza prawniczka Kamila Ferenc w programie 'Wstajesz i wiesz" stacji TVN24 analizowała zmiany legislacyjne dotyczące dostępu do antykonepcji awaryjnej. Omówiła w tym zakresie decyzję Komisji Europejskiej C(2015)51 oraz opinię Europejskiej Agencji Leków z dnia 21 listopada 2014 r. (sygn. EMA/710568/2014), a także badania dotyczące struktury popytu oraz stopień penetracji rynku w odniesieniu do produktu leczniczego o nazwie handlowej *ellaOne*.

Ferenc o karalności przestępstwa aborcji dla polityka.pl

"Publikowanie ogólnych informacji dotyczących przygotowania do domowej, farmakologicznej aborcji, opisywanie jej przebiegu, dzielenie się swoimi doświadczeniami, wspieranie innych kobiet – to wszystko nie jest w Polsce karalne. Umieszczenie w internecie ogłoszenia zagranicznej kliniki, w której przeprowadza się aborcję, też nie. Ale im bardziej sprawa się indywidualizuje, a pomoc w przerwaniu ciąży dotyczy konkretnej kobiety, tym większe prawdopodobieństwo, że prokurator może postawić zarzuty, a sąd wydać wyrok skazujący." Wywiad Agaty Szczerbiak z naszą prawniczką Kamilą Ferenc do przeczytania tu: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1750940,1,pomagajacy-kobietom-w-aborcji-na-celowniku-prokuratury.read

Siemieniako o odszkodowaniach dla lokatorów w tok.fm

Nasza prawniczka komentuje zasady przyznawania odszkodowań dla lokatorów pokrzywdzonych reprywatyzacją w audycji Agaty Kowalskiej w tok.fm: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Pokrzywdzeni-przez-reprywatyzacje-moga-domagac-sie-odszkodowania-Ale-tylko-jesli-ich-kamienica-zajela-sie-Komisja-Weryfikacyjna/61181

Ferenc o projekcie ustawy o sprzeciwie sumienia dla polityka.pl

Nasza prawniczka Kamila Ferenc komentuje od strony konstytucyjno-prawnej założenia projektu o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw w celu zapewnienia gwarancji przestrzegania prawa do sprzeciwu sumienia. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1750238,2,ordo-iuris-chce-tylnymi-drzwiami-wprowadzic-zakaz-aborcji-i-klauzule-dla-farmaceutow.read

Siemieniako o decyzjach Komisji Weryfikacyjnej w Tok.fm

O pierwszych rozprawach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących zaskarżonych decyzji Komisji Weryfikacyjnej w programie Agnieszki Lichnerowicz. Audycja do odsłuchania: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Komisja-weryfikacyjna-byla-pierwszym-organem-ktory-zwrocil-uwage-na-potrzeby-lokatorow-Beata-Siemieniako-w-rozmowie-z-Agnieszka-Lichnerowicz/63238

Ferenc o projekcie "Ratujmy Kobiety" w Tok.fm

W programie Agaty Kowalskiej nasza prawniczka Kamila Ferenc komentowała założenia projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej “Ratujmy Kobiety 2017”. Audycja do wysłuchania: http://audycje.tokfm.pl/podcast/-Chcemy-zapewnic-kobietom-fundamentalne-prawa/57865

Siemieniako wśród “10 kobiet, które tworzą DNA Warszawy” według portalu F5

Portal F5 wytypował 10 kobiet, które “zmieniają Warszawę na lepsze”. Obok Beaty Siemieniako portal wytypował m.in. Katarzynę Szymielewicz, prawniczkę i prezeskę Fundacji Panoptykon, Joannę Piotrowską, założycielkę Feminoteki, Sylwię Chutnik, Ygę Kostrzewę, Jarmiłę Rybicką i kolektyw “Girls to the Front Zin”: “W zeszłym tygodniu wystartowała kolejna, piąta już edycja Placu Defilad organizowanego przez STUDIO Teatrgaleria. W programie tradycyjnie otwarte dla wszystkich koncerty, pokazy filmowe, spektakle, tańce, wystawy i rozmowy oraz dużo przestrzeni do spędzania czasu razem. Tegoroczna odsłona wydarzenia została zainaugurowana przez trzydniowy minifestiwal, Plac Kobiet, o którym pisaliśmy więcej tutaj. Częścią tego wydarzenia jest akcja „Kobiece DNA miasta”, czyli 100 portretów na 100-lecie praw wyborczych kobiet, które już 26 maja będzie można zobaczyć na Placu Defilad. W przedsięwzięcie może się włączyć każdy z nas.” Więcej na: http://www.fpiec.pl/culture/facewatch-59-10-kobiet-ktore-tworza-dna-warszawy

Siemieniako o pracy pro bono w #RZECZoPRAWIE

W programie #RZECZoPRAWIE Beata Siemieniako mówiła o konieczności uchwalenia dużej ustawy reprywatyzacyjnej - jedynym narzędziu, który jest w stanie kompleksowo rozwiązać większość problemów związanych z reprywatyzacją. Prawniczka podkreśliła, że największym atutem projektu zaprezentowanego jesienią ubiegłego roku przez wiceministra Patryka Jakiego jest całkowita rezygnacja ze zwrotów w naturze. Kontrowersje zostały jednak wywołane innym fragmentem wypowiedzi, w którym Beata Siemieniako tłumaczy, dlaczego działalność pro bono powinna być częścią pracy prawników: “- Działalność pro bono w przypadku moim i wielu moich znajomych, którzy są prawnikami, jest tak naprawdę czymś naturalnym. Uważam, że moja pozycja osoby, która miała możliwość kształcenia się, zdobycia wyższego wykształcenia, to pozycja uprzywilejowana i oczywiste wydaje mi się, że powinnam w jakiś sposób wynagrodzić społeczeństwu, że na takiej pozycji jestem. Mogłam zdobyć pewne kompetencje, rozumiem język, który dla wielu osób jest zbyt skomplikowany, umiem posługiwać się prawniczymi narzędziami, więc wydaje mi się, że powinnam działać w interesie publicznym, po prostu walczyć, by świat był lepszy. Brzmi to może górnolotnie, ale wierzę, że świat naprawdę byłby lepszy, gdyby każdy prawnik i prawniczka nie myśleli wyłącznie o własnym portfelu - powiedziała Beata Siemieniako. Całość programu można obejrzeć tu: http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/180439981-Beata-Siemieniako---Kompleksowa-duza-ustawa-reprywatyzacyjna-to-jedyne-wyjscie.html

Ferenc o nowym projekcie Ordo Iuris w Tok.fm

Przedmiotem rozmowy w programie Jakuba Janiszewskiego był nowy projekt Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw w celu zapewnienia gwarancji przestrzegania prawa do sprzeciwu sumienia. Prawniczka komentowała pomysł rozszerzenia prawa do sprzeciwu sumienia, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. K 12/14 oraz konieczności zrównoważenia wolności sumienia i prawa do ochrony zdrowia. Audycja do wysłuchania: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Prawo-do-sprzeciwu-sumienia-nowy-projekt-ustawy-przygotowany-przez-Ordo-Iuris/62821

Siemieniako o reprywatyzacji dla Magazynu Kontakt

W zimowym numerze “Magazynu Kontakt” wydawanego przez Klub Inteligencji Katolickiej mogą Państwo przeczytać rozmowę redaktora Mateusza Lufta z naszą prawniczką Beatą Siemieniako. Beata Siemieniako mówi w nim o przemilczanej roli anarchistów i lewicy społecznej w wyjaśnianiu afery reprywatyzacyjnej i pomocy lokatorom, o działaniach Komisji Weryfikacyjnej oraz o dylematach moralnych związanych z procesem reprywatyzacji.

Ferenc o prawach kobiet po poronieniu dla nieplodnirazem.pl

Co szósta ciąża kończy się poronieniem. Kiedy nagle odchodzi dziecko, niezależnie od etapu ciąży, świat matki nagle przestaje istnieć. Pojawia się złość, gniew, płacz, rozpacz. Kobiety często nie wiedzą, co mają zrobić, jak postąpić, o co zapytać, do kogo zwrócić się o pomoc. Niewiele mówi się o prawach kobiet po poronieniu – a te istnieją. Zapytaliśmy prawniczkę Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, jakie prawa przysługują kobietom, które poroniły. Kiedy mówimy o poronieniu ? Lekarze, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, kwalifikują poronienie jako wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 7 dni). Poroniłam czy urodziłam? Przerwane oczekiwanie, czyli trauma po stracie dziecka A kiedy mamy do czynienia z tzw. „martwym urodzeniem”? Strata ciąży po upływie jej 22. tygodnia nazywana jest „martwym urodzeniem”. Jakie zatem prawa, zgodnie z kodeksem pracy, przysługują kobiecie po stracie dziecka? Lekarze, zestawiając obowiązujące ich przepisy wspomnianego wyżej rozporządzenia z art. 1801 § 1 kodeksu pracy, który stanowi, że „w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka”, stoją na stanowisku, że tylko kobietom, które straciły ciążę po upływie 22. tygodni, przysługuje urlop i zasiłek macierzyński taki jak kobietom, które urodziły zdrowe dzieci. Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny stoi jednak na stanowisku, że takie różnicowanie jest nieuzasadnione i nieproporcjonalne i wszystkim kobietom, które poroniły powinny przysługiwać te świadczenia. W szczególności, że ani kodeks pracy czy ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego, ani inne regulacje prawne dotyczące świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie różnicują w tym przypadku sytuacji kobiet ze względu na moment straty ciąży. Czynią to jedynie przepisy rozporządzenia dotyczące zagadnień technicznych, będących wskazówkami dla lekarzy, jak prowadzić dokumentację medyczną. Czy kobieta, która urodziła martwe dziecko, ma prawo spędzenia z nim „kilku chwil” sam na sam w szpitalu, aby móc się z nim pożegnać? Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 20 ust. 1 przyznaje wszystkim pacjentom i pacjentkom prawo do poszanowania ich intymności i godności. Z tego przepisu można wywodzić prawo do pożegnania z martwym dzieckiem, a odmowa mogłaby nastąpić tylko w wyjątkowym przypadku, np. zagrożenia epidemiologicznego. Personel medyczny jest jednak co do zasady zobowiązany – w trosce o dobrostan pacjentki, w tym jej komfort psychiczny – zapewnić jej przeżywanie takich chwil w godności. Kto podejmuje decyzje o pochówku dziecka? Decyzja ta, ponieważ uwarunkowana jest kwestiami wiary i wyznania, a więc kwestii należących do sfery prywatnej, pozostawiona być powinna rodzicom dziecka. Samo zagadnienie stosowanego nazewnictwa też powinno uwzględniać poglądy głównych zainteresowanych – niektórzy mogą na przykład traktować poronienie jako stratę szansy na posiadanie dziecka, ale nierównoznaczne ze śmiercią dziecka. Wówczas wywoływanie presji, że kobieta po stracie ciąży powinna skorzystać ze wsparcia księdza, odprawić pogrzeb, przeżywać długą żałobę lub nadać imię jest naruszaniem jej prawa do prywatności. Pacjentkom powinno się zapewnić bezpłatny i swobodny dostęp do opieki psychologicznej i duszpasterskiej, ale wysoce nie na miejscu jest sugerowanie, jaki jest „przyzwoity” sposób na przeżywanie takich zdarzeń życiowych. Jak wówczas wygląda przygotowanie pogrzebu – czy kobieta może liczyć na otrzymanie zasiłku z ZUS? I ile wynosi taki zasiłek pogrzebowy? Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak nie więcej niż 4 tys. złotych. Wniosek o zasiłek należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która się o niego ubiega. Na jego złożenie jest 12 miesięcy od dnia straty ciąży. Do wniosku o zasiłek pogrzebowy powinien być dołączony odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Sytuacja jest więc analogiczna jak przy urlopie i zasiłku macierzyńskim. Jeszcze raz pragnę podkreślić stanowisko Zespołu Prawnego Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, że dostęp do świadczeń z kodeksu pracy czy zasiłku pogrzebowego nie powinien być ograniczany ze względu na wiek ciąży w momencie jej straty oraz że podjęcie decyzji o pogrzebie religijnym należy do kobiety i jej partnera. A co w przypadku, gdyby kobieta nie zdecydowała się na pogrzeb religijny? Jeżeli kobieta nie zdecyduje się na wyprawienie pogrzebu religijnego, wówczas obowiązek ten spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu. Wystawieniem karty zgonu i przekazaniem zwłok zajmuje się placówka medyczna. Na wniosek kobiety zwłoki te mogą zostać spopielone przez daną placówkę, jeśli dysponuje ona odpowiednim to tego urządzeniem. Czy kobieta, która straciła dziecko ma prawo żądać wykonania testów dna w laboratorium? Kobieta ma prawo zlecić wykonanie testów DNA, aby poznać płeć płodu, ale niestety koszt takiego badania musi pokryć sama. Obecnie takie testy po poronieniu wykonuje się najczęściej, by móc wpisać płeć do karty martwego urodzenia, która następnie przesyłana jest do urzędu stanu cywilnego i staje się podstawą realizacji świadczeń w postaci urlopu i zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku pogrzebowego. Bez tego dokumentu, którego niezbędnym elementem jest wskazanie płci, otrzymanie świadczeń nie jest możliwe. Z tego względu konieczna jest nowelizacja ustawy – Prawo o aktach prawa cywilnego, która uczyniłaby ten wymóg fakultatywnym. Sejmowa Komisja ds. Petycji, w wyniku petycji obywatela, dnia 8 lutego 2017 r. podjęła decyzję o wniesieniu do Sejmu stosownego projektu ustawy, który naprawiłby tę sytuację. Jakie dokumenty powinna otrzymać w szpitalu kobieta, która poroniła, aby móc zarejestrować dziecko w USC, czy otrzymać przysługujący jej urlop macierzyński w zakładzie pracy? W takiej sytuacji potrzebny skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, z adnotacją o martwym urodzeniu. Taki odpis wystawia urząd stanu cywilnego po tym, jak zarejestruje martwe urodzenie na podstawie karty martwego urodzenia wypełnionej przez lekarza. Poroniłam. „Muszę ruszyć dalej, do przodu, ale nigdy Cię nie zapomnę.” Do kogo może się zwrócić kobieta po poronieniu, której nie respektowano jej praw? W przypadkach nierespektowania praw z szeroko pojętego zakresu praw reprodukcyjnych zawsze zachęcamy do kontaktu z Zespołem Prawnym Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pod adresem mailowym: zespolprawny@federa.org.pl. Pomocy udzielamy pro bono. Jeśli lekarz odmawia nam wystawienia odpowiedniego dokumentu, istnieje możliwość złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta lub zawiadomienia do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. [Prawa kobiet po poronieniu](https://nieplodnirazem.pl/prawa-kobiet-po-poronieniu-sprawdz-co-ci-przysluguje-oraz-co-powinnas-zrobic/)

Ferenc o zmianach prawnych w zakresie standardów opieki okołoporodowej w TVN 24

Kamila Ferenc o zmianach prawnych w zakresie standardów opieki okołoporodowej dla TVN24: https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-rodzic-po-lekarsku,721099.html