Nałęcz całkowicie uniewinniony od dyscyplinarnego zarzutu naruszenia zasady apolityczności służby cywilnej

Dnia 23 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił Sławomira Nałęcza, pracownika Głównego Urzędu Statystycznego, od dyscyplinarnego zarzutu naruszenia zasady apolityczności służby cywilnej.

Nasz Klient uczestniczył dnia 10 kwietnia 2017 roku w zgromadzeniu wyrażającym sprzeciw wobec działań Prokuratury polegających na ekshumacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej wbrew woli rodzin. Sprowokowany nazywaniem go “UBywatelem” i “czerwoną hołotą” odpowiedział na pogróżki okrzykami dosadnej treści, które nagrała TVP.

Sąd w ustnym uzasadnieniu stwierdził m.in., że:

  • demonstracja, w której brał udział Sławomir Nałęcz nie miała charakteru politycznego, ale była obywatelskim sprzeciwem wobec naruszania podstawowych praw człowieka i obywatela;

  • Pan Nałęcz poprzez wznoszenie okrzyków wobec osób, które stosowały wobec niego i osób mu towarzyszących przemoc słowną i agresję fizyczną (plucie, przepychanki) miał prawo użyć mocnego języka i mimo że nawiązywał w swoich wypowiedziach do nazwy partii rządzącej, nie było to manifestowanie poglądów politycznych;

  • uznanie za winnego naruszenia zakazu publicznego manifestowania poglądów politycznych przez Komisję Dyscyplinarną przy Kancelarii Premiera było poprzedzone niezgodną z prawem rozszerzającą wykładnią przepisów dyscyplinarnych, a więc quasi-karnych, a także stanowiło naruszenie zasady proporcjonalności zawartej w Konstytucji;

  • Uniewinniony nie reprezentował na manifestacji urzędu, więc jego zachowanie nie miało wpływu na bezstronne wykonywanie zadań służby cywilnej;

Przypomnijmy, że Sławomira Nałęcza przed Komisjami Dyscyplinarnymi w GUS i KPRM (ta druga uniewinniła go od innego zarzutu - naruszenia godności pracownika służby cywilnej) reprezentował Stanisław Zakroczymski, zaś w Sądzie Apelacyjnym mec. Beata Siemieniako.

Stanisław Zakroczymski