Uniewinnienie! Wygrana lokatorki w sporze z właścicielem kamienicy

Naszej Klientce postawiono zarzuty popełnienia wykroczenia kradzieży wody i przywłaszczenia kluczy do mieszkania. Miło nam poinformować, że Sąd uniewinnił ją od obu zarzutów.

Sąd przyznał nam rację, uzasadniając wyrok tym, że nie można przywłaszczyć kluczy do mieszkania, jeśli podjerzana miała prawo w nim zamieszkiwać. Tymczasem nasza Klientka w okresie objętym zarzutem była w ciąży i w wyroku zasądzającym eksmisję, sąd wstrzymał wykonanie eksmisji do czasu zapewnienia Klientce lokalu socjalnego. Nasza Klientka miała prawo mieszkać w lokalu, jak również miała prawo korzystać z dostępu do wody w tym mieszkaniu.

Wyrok sądu I instancji jest prawomocny. Sprawę prowadziła Beata Siemieniako.

Beata Siemieniako