Nasz Klient przed Komisją Dyscyplinarną GUS

7.02.2018 r. Zapadło orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników służby cywilnej w Głównym Urzędzie Statystycznym, na mocy którego nasz Klient, pracownik GUS Sławomir Nałęcz otrzymał karę upomnienia (mimo wnioskowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego nagany) za uczestnictwo w zgromadzeniu upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej dnia 10.04.2017 r.

Obrońcą Obwinionego jest Stanisław Zakroczymski. W sprawie zostało już złożone odwołanie do Komisji II instancji urzędującej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Stanisław Zakroczymski