OSIĄGNIĘCIA:

Nałęcz całkowicie uniewinniony od dyscyplinarnego zarzutu naruszenia zasady apolityczności służby cywilnej

Dnia 23 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił Sławomira Nałęcza, pracownika Głównego Urzędu Statystycznego, od dyscyplinarnego zarzutu naruszenia zasady apolityczności służby cywilnej. Nasz Klient uczestniczył dnia 10 kwietnia 2017 roku w zgromadzeniu wyrażającym sprzeciw wobec działań Prokuratury polegających na ekshumacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej wbrew woli rodzin. Sprowokowany nazywaniem go “UBywatelem” i “czerwoną hołotą” odpowiedział na pogróżki okrzykami dosadnej treści, które nagrała TVP. Sąd w ustnym uzasadnieniu stwierdził m.in., że: - demonstracja, w której brał udział Sławomir Nałęcz nie miała charakteru politycznego, ale była obywatelskim sprzeciwem wobec naruszania podstawowych praw człowieka i obywatela; - Pan Nałęcz poprzez wznoszenie okrzyków wobec osób, które stosowały wobec niego i osób mu towarzyszących przemoc słowną i agresję fizyczną (plucie, przepychanki) miał prawo użyć mocnego języka i mimo że nawiązywał w swoich wypowiedziach do nazwy partii rządzącej, nie było to manifestowanie poglądów politycznych; - uznanie za winnego naruszenia zakazu publicznego manifestowania poglądów politycznych przez Komisję Dyscyplinarną przy Kancelarii Premiera było poprzedzone niezgodną z prawem rozszerzającą wykładnią przepisów dyscyplinarnych, a więc quasi-karnych, a także stanowiło naruszenie zasady proporcjonalności zawartej w Konstytucji; - Uniewinniony nie reprezentował na manifestacji urzędu, więc jego zachowanie nie miało wpływu na bezstronne wykonywanie zadań służby cywilnej; Przypomnijmy, że Sławomira Nałęcza przed Komisjami Dyscyplinarnymi w GUS i KPRM (ta druga uniewinniła go od innego zarzutu - naruszenia godności pracownika służby cywilnej) reprezentował Stanisław Zakroczymski, zaś w Sądzie Apelacyjnym mec. Beata Siemieniako.

Nałęcz częściowo uniewinniony. Sprawa pracownika służby cywilnej

AKTUALIZACJA: Dnia 23 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił Sławomira Nałęcza, pracownika Głównego Urzędu Statystycznego, od dyscyplinarnego zarzutu naruszenia zasady apolityczności służby cywilnej. ------------------------------------------------------------------------------------------ W środę dnia 20 czerwca 2018 roku o godzinie 14 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapadło orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Służby Cywilnej w sprawie Sławomira Nałęcza, pracownika Głównego Urzędu Statystycznego reprezentowanego przez pracownika naszej kancelarii Stanisława Zakroczymskiego. Komisja zmieniła orzeczenie organu I instancji. Orzeczenie jest ważnym głosem w dyskusji o zakresie korzystania przez urzędników państwowych z konstytucyjnych praw i wolności oraz szerzej, w dyskursie o państwie prawa w Polsce. Sławomir Nałęcz, wybitny i wieloletni pracownik GUS, doktor socjologii, został obwiniony o uchybienie godności pracownika służby cywilnej i złamanie zasady apolityczności tejże służby na podstawie zmanipulowanego materiału Wiadomości TVP o rocznicy katastrofy smoleńskiej z kwietnia 2017 roku, w którym jego wyrwane z kontekstu okrzyki zostały zestawione m.in. z zagłuszaniem hymnu narodowego, czy informacjami o oskarżeniach niektórych działaczy opozycyjnych o handel kobietami. Dnia 10 kwietnia 2017 r. Obwiniony brał udział w uroczystościach upamiętniających katastrofę smoleńską, w której zginęło kilka znanych mu osobiście osób. Chciał również wyrazić swój moralny sprzeciw wobec ekshumacji ciał ofiar katastrofy bez zgody rodzin. Wziął w tym celu udział w zgromadzeniu zorganizowanym m.in. przez Obywateli RP na ul. Trębackiej. Zgromadzenie miało charakter obywatelski, pokojowy i legalny. Jego uczestnicy bez podania przyczyny nie zostali dopuszczeni przez policję na miejsce, w którym mieli się dołączyć do osób biorących udział w innym zgromadzenia (zbieg Trębackiej, Koziej i Krakowskiego Przedmieścia). Dodatkowo byli bezkarnie lżeni słownie („raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę”) i fizycznie (opluwani) przez uczestników innego zgromadzenia, spoza kordonu policyjnego (bez reakcji ze strony funkcjonariuszy). Kiedy, sprowokowani, odpowiedzieli słownie na zaczepki zostali sfilmowani przez kamery TVP. Kilkusekundowy, wycięty z kontekstu fragment został zaprezentowany w „Wiadomościach”. Komisja Dyscyplinarna w GUS 7 lutego uznała naszego klienta winnym obu zarzucanych mu czynów, wymierzając mu jednakże najniższy wymiar kary, upomnienie, zamiast postulowanej przez Rzecznika Dyscyplinarnego nagany. W odwołaniu od orzeczenia Komisji podnieśliśmy przede wszystkim argumenty natury konstytucyjnej, m.in.: - ograniczenie praw i wolności obywatelskich pracowników służby cywilnej musi być rozpatrywane przez pryzmat zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3), a więc może mieć tylko wtedy, kiedy jest konieczne w demokratycznym państwie prawa; - apolityczność służby cywilnej to nie tylko brak wyrażania poglądów politycznych przez jej pracowników, ale również ich wolność od nacisków ze strony polityków. Za takie tymczasem należy uznać oskarżanie go na podstawie materiału zarządzanej przez czynnik polityczny telewizji; - nie można tak samo wysokich oczekiwań powściągliwości w zachowaniu formułować wobec działalności na służbie i poza nią; - apolityczność służby cywilnej nie wyklucza uczestnictwa w zgromadzeniach o charakterze obywatelskim i moralnym, oraz obrony praw człowieka i obywatela, która jest wręcz obowiązkiem pracownika służby cywilnej (art. 76 ust. 1 i 2 u.s.c.) - „agitacją polityczną” nie są okrzyki skierowane w odpowiedzi na zaczepki ze strony demonstrantów brutalnie naruszających godność Obwinionego; Wyższa Komisja Dyscyplinarna po wnikliwym, ponaddwugodzinnym badaniu sprawy i godzinnej naradzie przyznała rację wszystkim twierdzeniom zawartym w naszych stanowiskach co do stanu faktycznego oraz wszystkim argumentom prawnym poza ostatnim spośród wyżej wymienionych, ustanawiając tym samym dość wysoki standard ochrony praw obywatelskich pracowników służby cywilnej. O ewentualnych dalszych krokach prawnych w tej precedensowej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Siemieniako nominowana do nagrody “Superbohaterka 2017”

Nasza prawniczka Beata Siemieniako została w tym roku nominowana do tytułu “Superbohaterki 2017” pośród 17 innych kobiet z całej Polski. Nagroda jest przyznawana corocznie przez tygodnik “Wysokie Obcasy” kobietom, które “swoim życiem, postawą, wartościami rozpaliły wyobraźnię naszych czytelniczek i naszą”. Kapituła konkursu tak uzasadniła nominację Siemieniako do tej nagrody: “Za obronę ludzi wyrzucanych na bruk. Za występowanie w obronie praw osób eksmitowanych, kiedy inni odwracają głowy. Za głos w debacie o reprywatyzacji i książkę „Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu”. Wywiad z Beatą Siemieniako o jej zaangażowaniu w sprawy lokatorskie, można przeczytać tutaj: http://www.wysokieobcasy.pl/akcje-specjalne/7,156847,22239247,beata-siemieniako-z-komitetu-obrony-praw-lokatorow-program.html

Siemieniako wyróżniona w konkursie "Prawnik Pro Bono 2018"

Beata Siemieniako została wyróżniona w 15. edycji konkursu Prawnik Pro Bono. Organizatorami konkursu jest dziennik "Rzeczpospolita" oraz są Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W skład kapituły konkursu wchodzą: prezes NRA, prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, minister sprawiedliwości, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i laureaci poprzednich edycji. Wyróżnienie wręczyła Beacie Siemieniako laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu adw. Sylwia Gregorczyk-Abram.

Beata Siemieniako gościnią Fundacji Równanie

W poniedziałek 21 maja 2018 roku w państwomiasto odbyło się spotkanie z Beatą Siemieniako “Patryk Jaki, Donald Trump i Jolanta Brzeska. Co się dzieje z reprywatyzacją?”. Organizatorem spotkania była Fundacja Równanie, a rozmowę prowadziła Marta Tycner. “Jeszcze całkiem niedawno wyglądało, że afera reprywatyzacyjna zmierza do zakończenia: ruszyła komisja Patryka Jakiego, powstał projekt ustawy regulującej zwroty nieruchomości. Wznowiono śledztwo w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Tymczasem ostatnie miesiące przyniosły nieoczekiwane zwroty akcji. Na horyzoncie pojawił się sam Donald Trump, a polski rząd wydaje się ulegać amerykańskim naciskom i odstawia ustawę na półkę. Jednocześnie Patryk Jaki startuje w wyborach na prezydenta Warszawy próbując zgrywać szeryfa rozprawiającego się z mafią. Jak się w tym wszystkim połapać? Co o tym sądzić? Czy temat reprywatyzacji zostanie kiedykolwiek ostatecznie zamknięty? Zapraszamy na spotkanie wszystkich zorientowanych i niezorientowanych w meandrach polskiej i warszawskiej reprywatyzacji.” Nagranie ze spotkania można obejrzeć tutaj:

Uniewinnienie! Wygrana lokatorki w sporze z właścicielem kamienicy

Naszej Klientce postawiono zarzuty popełnienia wykroczenia kradzieży wody i przywłaszczenia kluczy do mieszkania. Miło nam poinformować, że Sąd uniewinnił ją od obu zarzutów. Sąd przyznał nam rację, uzasadniając wyrok tym, że nie można przywłaszczyć kluczy do mieszkania, jeśli podjerzana miała prawo w nim zamieszkiwać. Tymczasem nasza Klientka w okresie objętym zarzutem była w ciąży i w wyroku zasądzającym eksmisję, sąd wstrzymał wykonanie eksmisji do czasu zapewnienia Klientce lokalu socjalnego. Nasza Klientka miała prawo mieszkać w lokalu, jak również miała prawo korzystać z dostępu do wody w tym mieszkaniu. Wyrok sądu I instancji jest prawomocny. Sprawę prowadziła Beata Siemieniako.

Wygrana lokatora w sporze o "godziwy zysk" przy podwyżce czynszu

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie udało nam się wygrać sprawę niemal 90-letniego lokatora ze zreprywatyzowanej kamienicy, któremu podwyższono czynsz o kilkaset procent, do kwoty przewyższającej emeryturę Klienta, uzasadniając podwyżkę "godziwym zyskiem". Naszym zdaniem podwyżka była niezasadna, a godziwość zysku nie oznacza jego dowolności, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przyznał rację naszemu Klientowi. A Sprawę prowadzi Beata Siemieniako i Stanisław Zakroczymski.

Nasz Klient przed Komisją Dyscyplinarną GUS

7.02.2018 r. Zapadło orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników służby cywilnej w Głównym Urzędzie Statystycznym, na mocy którego nasz Klient, pracownik GUS Sławomir Nałęcz otrzymał karę upomnienia (mimo wnioskowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego nagany) za uczestnictwo w zgromadzeniu upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej dnia 10.04.2017 r. Obrońcą Obwinionego jest Stanisław Zakroczymski. W sprawie zostało już złożone odwołanie do Komisji II instancji urzędującej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.