ZESPÓŁ

Stanisław Zakroczymski

Stanisław Zakroczymski

W naszej Kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem administracyjnym, w tym prawem budowlanym i zagospodarowania przestrzennego.

Absolwent historii w ramach Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie aktualnie kończy studia prawnicze. Redaktor “Magazynu Kontakt”, autor głośnego wywiadu-rzeki z prof. Adamem Strzemboszem pt. “Między prawem i sprawiedliwością” (“Więź”, 2017), autor licznych artykułów, analiz i wywiadów m.in. dla “Archiwum Osiatyńskiego”, “Więzi”, “Tygodnika Powszechnego”, “Gazety Wyborczej”. Stały współpracownik warszawskiego Domu Spotkań z Historią. Członek Collegium Invisibile.

Aktualnie pracuje nad projektem badawczym “Trzecia fala samorządności” realizowanym w Zakładzie Nauki Administracji WPIA UW we współpracy z Fundacją Batorego.

Beata Siemieniako

Beata Siemieniako

Prawniczka, działaczka społeczna

ekspertka z zakresu reprywatyzacji, praw lokatorskich i polityki mieszkaniowej, autorka książki “Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu” wydanej w 2017 roku nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej”. Za tę ksiązkę, jak również za swoją działalność społeczną w 2018 roku nominowana do nagrody "Superbohaterki 2017" przez tygodnik Wysokie Obcasy oraz tytułu "Prawnik Pro Bono 2018".

Obecnie jest aplikantką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej i organami ścigania. Specjalizuje się w sprawach cywilnych i karnych.

Wszechstronnie wykształcona. Absolwentka:

Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2015 roku obroniła pracę magisterską zatytułowaną “Konstrukcja ochrony dóbr osobistych w prawie polskim i angielskim” u prof. Moniki Dąbrowskiej, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowała historię sztuki, stosunki międzynarodowe i filozofię, Cardiff Law School, gdzie zdobyła Certificate of Higher Education in Legal Studies.

Wieloletnia działaczka Komitetu Obrony Praw Lokatorów, w którym udzielała bezpłatnych porad prawnych i pro bono reprezentowała przed sądami osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Dotychczas zdobywała staż w kancelariach adwokackich oraz organizacjach pozarządowych, m.im. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ClientEarth - Prawnicy dla Ziemi, European Documentation Centre w Cardiff. Publikowała m.in. w “OKO.Press”, “Młodej Palestrze” i “Krytyce Politycznej”.

Mówi biegle w języku angielskim.

Kamila Ferenc

Kamila Ferenc

Prawniczka, ekspertka ds. praw kobiet i prawa antydyskryminacyjnego, komentatorka medialna

Aplikantka adwokacka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 r. obroniła pracę magisterską o reprywatyzacji gruntów warszawskich. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i finalistka III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym na Uniwersytecie w Białymstoku.

Obecnie pracuje także w organizacji pozarządowej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, gdzie pełni rolę koordynatorki Zespołu Prawnego.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała m.in.: w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i jako ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2014-2016, w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, jako uczestniczka sesji organów traktatowych ONZ w Genewie i Nowym Jorku, jako współautorka raportów do Komitetu Praw Człowieka i Rady Praw Człowieka ONZ oraz Komitetu Ministrów Rady Europy.

Autorka analiz prawnych publikowanych w ramach programu „Watchdog.edu.pl”, a także publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego w „Studiach Prawnych i Administracyjnych” oraz „Studenckich Zeszytach Naukowych UMCS”.

W 2017 r. ukończyła seminarium dla praktyków prawa „EU Gender Equality Law” w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. Członkini Uniwersytetu Zaangażowanego i zespołów badających dyskryminację na Uniwersytecie Warszawskim.

Dnia 3 września przeprowadziła dwa wykłady dla 27. edycji prestiżowego Summer Course on International Protection of Human Rights organizowanego przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Publikowała i udzielała komentarzy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Wyborczej, OKO.press, Magazynie "Kontakt". Mówi biegle w języku angielskim.

Kontakt: k.ferenc@prawodoprawa.pl, +48 663 107 939